Renvasker sine egne

På rekordtid renvasker Orklas styreformann Svein Ribe-Anderssen sine egne direktører for snuskete aksjehandler. Men dokumenter Dagbladet har gjennomgått, viser at forklaringen fra styreformannen etterlater flere ubesvarte spørsmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Orklas styreformann Svein Ribe-Anderssen avviser kategorisk all kritikk som har framkommet etter at Dagens Næringsliv fredag skrev at to Orkla-direktører, Jens P. Heyerdahls venninne Tove Kvammen Midelfart og Heyerdahls familieselskap Hamang Papirfabrik alle har tjent store penger på å investere sammen med Orkla.

Parallellinvesteringer strider mot Orklas egne interne retningslinjer.

I en skriftlig uttalelse tilbakeviser Ribe-Anderssen kritikken:

«Jeg har ikke funnet noe som etter mitt skjønn gir grunnlag for bemerkninger.»

Dokumentasjonen

Ribe-Anderssen skriver at Orkla-direktørene Tom Vidar Rygh og Sverre Morten Blix investerte i selskapet Venture Partners Multimedia etter at Orkla hadde gått inn i selskapet med de midler det ønsket. Investeringene ble godkjent og var ikke på noen måte i strid med Orklas interesser, skriver Ribe-Anderssen.

Men dokumenter Dagbladet har gjennomgått, viser at forklaringen fra Orklas styreformann etterlater flere spørsmål. Av stiftelsesdokumenter og aksjonærutskrifter går det fram at investeringene ligger påfallende tett i tid.

Dette har skjedd:

Den 2. januar 1997 opprettes selskapet Mjølner Multimedia AS med det formål å skulle investere i aksjer innen data og multimedia. Selskapet skifter seinere navn til Venture Partners Multimedia.

Snaut to måneder seinere, den 24. februar 1997, avholder selskapet ekstraordinær generalforsamling. På dagsordenen står blant annet nytegning av aksjekapital. Styret foreslår at 28 nye investorer inviteres med i selskapet. En liste over de 28 aksjonærene legges fram, til sammen investerer de 51100000 kroner i selskapet.

Største aksjonær som takker ja til den rettede emisjonen, er Orkla. Selskapet forplikter seg til å gå inn med 15 millioner kroner. På den samme lista figurerer Orklas administrerende investeringsdirektør Tom Vidar Rygh (500000 kroner), Tove Kvammen Midelfarts heleide selskap Pagano (2,5 millioner kroner) og Orklas investeringssjef Sverre Morten Blix' heleide selskap Tikas Invest (400000 kroner).

Tett i tid

I Orklas interne retningslinjer slås det fast at ansatte i Tom Vidar Ryghs og Sverre Morten Blix' posisjoner ikke privat kan investere i forkant eller sammen med Orkla. Årsaken er at de da vil kunne nyte godt av stigende kurser på grunn av beslutninger de selv tar. Faren for kryssende interesser blir stor.

Dokumenter selskapene selv har sendt til Brønnøysundregistrene, viser likevel et påfallende sammenfall i tid mellom Orklas og direktørenes investeringer.

Ribe-Anderssen kommenterer forholdet skriftlig slik: «Siden Orkla (...) hadde investert det man ønsket, og siden markedet var svært avventende, kunne ingen hevde at personlige investeringer var til fortrengsel for selskapet eller andres interesser.»