Respekt for pasientene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hver femte operasjon blir utsatt ved de største sykehusene. Strykninger i operasjonsprogrammet, som det upersonlig heter i sykehussjargongen, rammer først og fremst gamle mennesker, fordi det er flest gamle blant sykehusenes pasienter. Etter å ha forberedt seg mentalt og praktisk på å bli innlagt på sykehus og bli operert, får 15 000 mennesker hvert år beskjed om at det ikke blir noe av den planlagte operasjonen, enkelte nærmest på vei inn døra til operasjonssalen.
  • Vi får regne med at operasjoner ikke blir utsatt dersom det innebærer en medisinsk risiko eller alvorlig fare for forverring i pasientens tilstand. Men ikke desto mindre er det en stor belastning å få sin operasjon avlyst og utsatt. Og som kjent kan den psykiske tilstanden påvirke utviklingen av mange sykdommer.
  • Det vitner om arroganse og manglende respekt for pasientene at dette fenomenet er så utbredt. En kan lure på om de som bestemmer rutiner og organisering av sykehusenes operasjonsaktivitet noen gang snakker med pasienter som blir sendt hjem igjen eller som blir liggende i senga og vente på ny tid for operasjon.
  • Sykehusene unnskylder seg med at de fleste strykninger i det planlagte programmet skyldes øyeblikkelig-hjelp-operasjoner, og at slik må det være for å utnytte kapasiteten fullt ut. Men forsker Hans Nielsen Hauge har nylig avdekket at tre av fire avlyste operasjoner skyldes rot, dårlig planlegging eller dårlig kommunikasjon med pasienten.
  • Den store andelen avlyste operasjoner er kort og godt en skam for norsk sykehusvesen, og er helt uakseptabel. Foruten å rydde opp i rot og lage bedre interne samarbeidsrutiner, må det tas organisatoriske grep for å unngå at så mange operasjoner avlyses. Blant annet kan vaktturnuser endres, avspasering og fravær kan styres strammere, og planlagte operasjoner kan skilles ut som egen aktivitet på egne saler og med egne vaktlag.
  • Først kreves tydeligvis en holdningsendring blant sykehusenes ledere. Måten operasjonsaktiviteten styres på i dag vitner om at pasienten slettes ikke settes først.