Restad: En meget vanskelig sak

Finansminister Gudmund Restad sier at Merita-Nordbankens bud på Kreditkassen er en meget vanskelig sak - både i forhold til konsesjonspolitikken og retningslinjene for statlig eierskap i finansinstitusjonene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Regjeringen ønsker å sikre nasjonalt eierskap i de største norske finansinstitusjonene. Regjeringen er også opptatt av at enkeltinstitusjoner ikke må få en dominerende posisjon. Vi ønsker solide og konkurransedyktige institusjoner med hovedkontor i Norge, og det må også være reell konkurranse mellom dem, sier Restad i en pressemelding.

Restriktiv linje

- Dette er et viktig element i retningslinjene for strukturpolitikken som ble lagt fram for Stortinget i september i fjor i Kredittmeldingen for 1997. I Stortinget sluttet et stort flertall seg til dette, sier han.

Et eventuelt oppkjøp av Kreditkassen krever konsesjon.

I Kredittmeldingen for 1997 heter det at Finansdepartementet i den samlede konsesjonsvurderingen vil føre en restriktiv linje med hensyn til oppkjøp av de største norske finansinstitusjonene. - Norske og utenlandske institusjoner vil - i samsvar med Norges nasjonale forpliktelser - bli behandlet likt i forhold til de strukturpolitiske retningslinjene, sier Restad.

Statens rolle

Han viser til at et flertall i Stortinget har forutsatt at staten skal eie minst en tredel av aksjene i de to største forretningsbankene.

Staten eier i dag 34,6 prosent av aksjene i Kreditkassen. Statens Bankinvesteringsfond utøver statens eierskap. Fondet skal utøve sin virksomhet og det statlige eierskapet på selvstendig grunnlag, innenfor rammene som er vedtatt av regjeringen og Stortinget.

- Et sentralt punkt i retningslinjene er å sikre et stabilt eierskap i de største finansinstitusjonene, sier finansminister Restad.

(NTB)