- UVANLIG SVAKT: Investor Jan Haudemann-Andersen skylder på Techstep og NRC. Foto: Iván Kverme / Finansavisen.
- UVANLIG SVAKT: Investor Jan Haudemann-Andersen skylder på Techstep og NRC. Foto: Iván Kverme / Finansavisen.Vis mer

Resultatsmell for Haudemann-Andersen

Kursfall i en rekke børsnoterte selskaper førte til tap på flere millioner for Jan Haudemann-Andersen i fjor.

(Finansavisen): - Datum, Trojan og Datum Invest hadde et uvanlig svakt fjorår, sier investor Jan Haudemann-Andersen til Finansavisen.

Tilsammen tapte de tre selskapene hans 159 millioner kroner.

- Resultatet er noe mis­visende da ikke-noterte aksjer er ført til kostpris, sier han.

- Det svake resultatet skyldes i første rekke negativ kursutvikling på gruppens børsnoterte investeringer i Techstep og NRC, sier han videre.

Flaggemeldinger viser at Haudemann-Andersen gjennom aksjekjøp og deltagelse på en emisjon i februar 2017, ervervet 30,5 millioner aksjer i Techstep.

Resten av året falt kursen fra rundt seks kroner, til 3,35 kroner ved årsslutt. Det ga et urealisert tap på rundt 80 millioner i fjor, ifølge Finansavisens beregninger.

Gjennom selskapet Datum sitter han på aksjer i Techstep for rundt 96 millioner kroner.

Haudemann-Andersen hadde også ifølge avisen et betydelig urealisert tap fra infrastruktursselskapet NRC Group, hvor han fortsatt har 510.000 aksjer.

Aksjen falt 9,6 prosent i fjor, og verdier for 33 millioner kroner ble barbert bort.

- Det har vært en positiv verdiutvikling i porteføljen i løpet av 2018, og den underliggende utviklingen i porteføljeselskapene har vært god, sier han til avisen og fortsetter:

- Pr. 31 juli 2018 ligger resultatet i størrelsesorden 250 millioner kroner.

Andre økonominyheter:

Kan le hele veien til banken
Solid hopp for boligprisene i juli
Fem aksjer ut - fire aksjer inn