Retorikk og resultater

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LOs representantskap går inn for et forbundsvist, moderat lønnsoppgjør som sikrer alle økt kjøpekraft og som gir mer til lavlønte og kvinner. I tillegg vil LO at grupper som systematisk og over tid er blitt hengende etter i lønnsutviklingen skal prioriteres. «Mer enn en forholdsmessig andel» av lønnsøkningen både sentralt og lokalt skal ifølge LO i år gå til kvinner.

Men vil høysangen til kvinnene gi resultater? På den ene siden skal frontfagene i det mannsdominerte Fellesforbundet forhandle fram en ramme som i stor grad legger premissene for oppgjørene som kommer etterpå. Det er fordi den konkurranseutsatte industrien skal sikre at lønnsutviklingen totalt sett ikke blir så høy at den svekker norsk næringslivs konkurranseevne i forhold til våre handelspartnere. På den andre siden vil kvinnene, hvorav mange befinner seg i konkurranseskjermede sektorer, få en lønnsramme som blir for trang for ekstra tillegg som monner. At man i år skal få plass til kostnadene til den allerede vedtatte obligatoriske tjenestepensjonen innenfor ramma, gjør det ikke enklere.

Det kan derfor se ut som om den valgte oppgjørsformen gjør det vanskelig å oppfylle kravene på vegne av lavlønte og kvinner. I stedet øker sjansene for at kvinnedominerte forbund må gå til streik, som heller ikke er noen garanti for gjennomslag. Arbeidsgiverne har de siste årene tålt uker med arbeidskonflikt uten å gi etter. Langvarige, resultatløse streiker i bransjer hvor organisasjonsprosenten er lav, er en risikosport for fagbevegelsen.

Mange forhold taler for at oppgjøret i år burde vært samordnet. Kravet om en videreføring av Avtalefestet pensjon taler for det, finansieringen av tjenestepensjon til alle gjør det samme. Mulighetene for særskilte tillegg for kvinner og lavlønte er et tredje argument. Når det likevel ble forbundsvist, formoder vi at LO-ledelsen har tenkt ut en strategi for hvordan kvinnekravene skal innfris. Ellers blir alt snakk om likestilling munnsvær. Ingen er tjent med at det blir for stor avstand mellom retorikk og resultater.