Rett inn i Bagdad?

Angrepene har hatt stor fart og styrke, og USA kan overraske med å gå rett inn i millionbyen. Men i Bagdad vil irakske soldater være overlegne i antall

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helt siden i fjor høst har analytikere prøvd å spå om forløpet av en krig i Irak. Og det er ikke mye som er skjedd hittil som ikke er blitt forutsett. Men analysene er gjerne blitt vage når de kommer til byene, til det en analytiker har beskrevet som irakernes muligheter til å suge amerikanerne inn i gatekamper i byene og kjempe på en siste skanse i Bagdad.

Paralleller er blitt trukket til mange byer som er blitt erobret. Men sjelden til Groznyj i Tsjetsjenia. De fleste har ment at amerikanerne vil kjempe svært forskjellig fra det russerne gjorde der.

Allikevel har det vært enighet om at mye av USAs høyteknologi vil ha sterkt begrenset kapasitet i byene. Utvikling av spesiell høyteknologi for bykamper har vært forsømt. Derfor vil ikke amerikanerne fullt ut kunne utnytte sine moderne stridsteknikker i byene.

Irakske fordeler

I bykamper vil irakerne ha større nytte av sin overlegenhet i antall soldater, særlig hvis de klarer å utløse koordinerte kamper i lommene bak koalisjonens hovedstyrker og i Karbala, al-Kut og andre byer, samtidig med avgjørende kamper i Bagdad.

Mye av irakernes gamle sovjetiske materiell vil komme mer til sin rett i byene.

I åpent terreng har koalisjonen ofte kunnet utnytte sine våpens lengre rekkevidde til å nedkjempe irakere som ikke har kunnet skyte effektivt tilbake, rett og slett fordi våpnene deres har for kort rekkevidde. Nå vil mye av kampene foregå på kortere hold, og med irakerne i bedre skjulte stillinger.

Et eksempel av mange på eldre utstyr som nå vil bli en økende trussel for koalisjonen er irakernes tunge sovjetiske maskingeværer i kaliber 14,5 millimeter. I Afghanistan på 1980-tallet viste disse våpnene seg i stand til å skyte igjennom de sovjetiske Hind angrepshelikopternes 7 millimeter tykke titanium panserplater.

Foran Bagdad

Bombingen av Bagdad sikter nok nå blant annet på å gjøre det vanskeligst mulig for irakerne å opprettholde forbindelser mellom bydelene, og sende forsterkninger og forsyninger dit det etter hvert vil oppstå behov. Det er fortsatt høyt prioritert å prøve å slå ut maktapparatet. Koalisjonens etterretningsmidler spiller nå en helt sentral rolle.

En omringning av Bagdad virker ikke særlig sannsynlig.

Periferien er lang. Koalisjonens styrker er begrensede og det må samles styrker for angrepet på byen. Forholdsvis små amerikanske stillinger rundt periferien vil være mer sårbare for motangrep, også fra Fedayeen og Jihad-styrker. Men koalisjonen kan godt komme til å hevde at den har omringet byen.

Beleiring?

Angrepene fram mot Bagdad har hatt stor fart og styrke. Irakerne er åpenbart ute av balanse og en pause nå vil gi dem mulighet til å omgruppere. Det blir en avveining om man velger å beleire Bagdad eller angripe direkte.

Mange av de amerikanske styrkene trenger å hvile. Forsyninger må fram. Saddam internasjonale flyplass vil spille en viktig rolle her, og for evakuering av sårede når de avgjørende kampene begynner.

Angrep snart?

Det kan ikke utelukkes at angrepet på byen kommer snart. Her vil 101. Air Assault divisjonen, kjent siden Vietnamkrigen som 'Screaming Eagles' etter ørnehodet de bærer som merke på skulderen, spille en hovedrolle. Spesialstyrker vil bli meget viktige.

Det er mulig at et angrep kan komme langs de brede innfartsveiene fra flyplassen. Men amerikanerne kan også velge mer overraskende akser.

Det er også mulig amerikanerne vil prøve å drive kiler innover i byen for å isolere bydeler. Hvis dette prøves og lykkes, vil det bli lettere å samle store amerikanske styrker rundt en etter en av disse bydelene og rykke inn fra alle kanter. Dette vil gi amerikanerne mulighet til å bruke tid. Kanskje kan de også håpe å kunne overtale isolerte bydeler til kapitulasjon.

Men amerikanerne kan også prøve å rykke inn i Bagdad på forholdsvis bred front, eller med et storstilt, voldsomt angrep langs en hovedakse med sikte på raskest mulig å nå sentrum. Foran og på flankene av en slik akse kan spesialstyrker bli satt inn, blant annet for å avskjære det irakske lederskapet.

Uforutsigbar

Utviklingen er nå uforutsigbar. En rask slutt kan ikke helt utelukkes, men et angrep kan kjøre seg fast og utarte til den forferdelige situasjonen mange analytikere har fryktet i månedsvis. Muligheten for at irakerne tyr til kjemiske våpen henger som et Damoklessverd over koalisjonens hode.

Vi må nå vente at general Tommy Franks vil holde kortene sine enda tettere ved brystet enn tidligere. Amerikanerne må forventes å si én ting og gjøre noe helt annet.

<B>KAMPER PÅ FLYPLASSEN: Et utbombet fly står på flyplassen i Bagdad, og det rapporteres fremdeles om skyting.
<B>BOMBET I NATT: Denne kraftige eksplosjonen rystet sentrum av Bagdad i natt.