Retten løslot volds­siktet pensjonist

Til tross for en siktelse som går ut på at 75-åringen skal ha slått og satt fyr på naboen sin (58), har Gulating lagmannsrett besluttet å oppheve varetekten.

Tross påtalemyndighetens klare advarsler har både tingretten og lagmannsretten konkludert med at den aldrende mannen må løslates fra varetekt, skriver Bergensavisen. Mannen ble pågrepet etter at en 58 år gammel nabo ble funnet med store hodeskader og brannskader i en bolig i Bergen 6. april i år.

75-åringen ble pågrepet og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld etter siktelsen om vold og at han skal ha antent naboen. Hvis han blir dømt, risikerer han opptil ti år i fengsel.

Da politiet på nytt ville forlenge varetekten, denne gang med åtte uker, sa Bergen tingrett nei. Politiet mener handlingene 75-åringen er siktet for er så grenseoverskridende at de mener han er til fare for omgivelsene.

Nå har også lagmannsretten kommet til samme konklusjon som tingretten. Dermed må mannen løslates fra varetekt.

- Selv om den straffbare handlingen som siktede med skjellig grunn kan mistenkes for, er begått i rus og er alvorlig og grenseoverskridende, foreligger det ikke noen uoverensstemmelse mellom siktede og fornærmede, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

I løpet av tiden i varetekt er 75-åringen kastet ut fra leiligheten sin.