Retten til informasjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bioteknologiens mange muligheter er blitt en stor utfordring for politikken. Hvem skal sette de legale og etiske rammene når teknologien utvikler seg raskere enn det gjeldende lovverket? Det er særlig innen fosterdiagnostikk teknologien er kommet langt. Følgelig foreslår regjeringen at bruken av ultralyd som har et fosterdiagnostisk formål, bare skal utføres ved utvalgte sykehusavdelinger som er særlig godkjent for dette formålet. Ultralydundersøkelse som ledd i den alminnelige svangerskapskontrollen, et tilbud til alle gravide i 17. til 19. svangerskapsuke, skal fortsatt utføres av kvinnens lege. Ved avvik som oppdages under svangerskapskontrollen, skal legen henvise kvinnen til stedene som er godkjent for å utføre fosterdiagnostikk. Bruk av ultralyd tidlig i svangerskapet, for å lete etter markører for f.eks. Downs syndrom, vil bli forbudt som del av den alminnelige svangerskapskontrollen.

Det er mange spørsmål som reises som konsekvens av en teknologi som er der uansett om vi kaller den fosterdiagnostikk eller svangerskapskontroll. Uansett fører teknologien til vanskeligere valg for den enkelte kvinne. Individuelle valg har også samfunnsmessige følger. Aborter på grunn av skader på fosteret kan føre til mindre toleranse for avvik. Og lovgivernes forsøk på å styre teknologien etter etiske retningslinjer kan frata kvinner viktig informasjon som påvirker den grunnleggende retten til å bestemme selv om hun vil ta abort. Dessuten kan det være etisk klanderverdig å begrense bruken av en teknologi som kan påvise skader som lar seg behandle i mors liv.

Dilemmaene er mange og sentrale, også når vi fastholder at det skal være kvinnens eget valg om hun vil ta abort. Derfor er kravene til genetisk veiledning og etisk bevissthet viktige for at den enkelte skal kunne foreta et informert valg. Men like viktig er det at kvinner som ønsker det, får tilgang til den informasjonen om fosterets tilstand som moderne teknologi kan gi henne. Det betyr at vi ikke kan støtte en lov som vil forby og begrense deler av informasjonen og valgmulighetene som til sammen gir kvinner en bred forutsetning for å treffe et informert valg.