Rettens kvern

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Restanser er domstolenes største forbannelse. Det er derfor bekymringsfullt når Domstolsadministrasjonen kan melde at under halvparten av landets domstoler klarer å holde de fristene Stortinget har laget for straffesaksavviklingen. Dette er spesielt kritikkverdig siden det i de seinere åra har vært stor oppmerksomhet rundt behovet for å la det gå kortest mulig tid mellom forbrytelse og dom. Det er viktigere med rask straff enn streng straff, sier Arbeiderpartiets justistalsmann Knut Storberget i en kommentar til Aftenposten.

Det har han rett i. Spesielt gjelder det for unge lovbrytere som mange ganger er ute etter å prøve grenser og som derfor kommer i konflikt med loven. Det er et ansvar både for påtalemakt, forsvarere og domstol å redusere behandlingstida i rettsapparatet. Rask tiltale og dom kan bidra til å redusere faren for gjentakelser. Vi antar at mye kan oppnås ved at både politi og domstol organiserer seg bedre, med rask avvikling av sakene som mål.