Rettsløse praktikanter

Hushjelploven fra 1963 er praktikantenes eneste sikkerhet. Men de faller utenfor bestemmelser om arbeidstid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå forbereder myndighetene en ny forskrift som regulerer praktikantenes arbeidsforhold.

- Ganske mange forhold i hushjelploven er foreldet, og tanken er at den skal oppheves når den nye forskriften kommer, sier ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet Gundla Kvam.

Departementet håper å få sendt den nye forskriften ut på høring i løpet av høsten.

Unntatt fra loven

Hushjelploven inneholder detaljerte bestemmelser om arbeidstid og overtid. Unntaket er arbeidstakere over 18 år som bor på arbeidsstedet, og er tilsatt i hjem der det er barn under 16 år.

Dermed faller de aller fleste praktikanter utenfor arbeidstidsreguleringen.
- Praktikanten og familien hun jobber for må selv bli enige om en arbeidstidsfordeling de kan leve med, sier Kvam.

Susanne Larsson i byrået Praktikantformidlingen formidler rundt 130 jobber til svenske jenter i året. Hun etterlyser en standartkontrakt for praktikanter.

- Nå fastsettes lønn og arbeidstid fritt. Det vanlige er å betale jentene 3500 kroner i måneden, i tillegg til kost og losji. Da må praktikanten jobbe 40 timer i uka, og i tillegg ta en ukentlig barnevakt og sitte barnevakt en helg i måneden, sier Larsson.

Hennes erfaring er at de fleste familier ønsker å la praktikanten jobbe hvitt, men det er vanskelig å ordne rent praktisk.

Tusenvis av praktikanter

Rundt 1000 praktikantjobber formidles årlig via egne byrå. Men de fleste ansettelsene skjer direkte gjennom private avisannonser. Og tallet er økende. Store deler av markedet er svart. Derfor er det vanskelig å kartlegge hvor mange som egentlig jobber og bor hjemme hos norske familier. Det finnes ikke noe kontrollorgan eller klageinstans for praktikanter.

- Betalingen, arbeidstida og andre rettigheter er et forhold mellom arbeidsgiver og praktikant. Men det er en viss praksis i forhold til hva denne typen jobb skal innebære. De firmaene som har fått dispensasjon til å drive formidling av praktikanter har et klart ansvar for å tydeliggjøre hva jobben innebærer, slik at praktikantene vet hva de går til, sier internasjonal direktør i Arbeidsdirektoratet Peter Myklebust til Dagbladet.

Seksjonsleder Trygve Dahl i Arbeidstilsynet vedgår at praktikantene faller utenfor arbeidsmiljøbestemmelsene.

- Problemet er at de går under hushjelploven, som ikke er organisert i forhold til arbeidsmiljøloven, sier han.
- Men er ikke hushjelploven foreldet?

- Jo da, men det er jo bedre enn ingenting. Men praktikantene er en utsatt gruppe. De må jo selv ta opp sine saker, og det er ikke alle som makter det, sier Dahl.