Rettsstaten ikke for terrorister

Terrorister fortjener ikke de samme rettighetene som andre kriminelle, mener to tredeler av de spurte i en stor internasjonal undersøkelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Også i Norge er det et stort flertall som mener at rettsstatens rettigheter ikke gjelder for terrorister.

Det oppsiktsvekkende i undersøkelsen «Folkets røst» fra Gallup International er at rettsstatens prinsipp om at loven er lik for alle ikke står sterkest blant velgerne i de vestlige landene.

- Jeg er ikke overrasket, gitt det voldsomme kjøret mot terrorisme, men det er uakseptabelt, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.

- Vi har grunnleggende regler i rettsstaten som gjelder for alle, sier han.

- Med en gang man skal definere terrorister, støter man på masse problemer fordi alle har forskjellige ideer i hodet. Terrorisme er nå definert som vår tids største problem. Og avspeiler en mental tilstand. Hvor lenge denne tilstanden vil vare, er avhengig av om det skjer nye groteske terrorhandlinger eller andre avskyvekkende kriminelle handlinger som bortføring og drap på barn, sier Eivind Smith.

Ulike for loven

Undersøkelsen er utført av Gallup International, og svarene foreligger fra 36 land. Dagbladet har - med enerett for Norge - denne helga brakt utfallet av undersøkelsen når det gjelder holdninger til USAs utenrikspolitikk. I dag bringer vi folks holdning til rettsstaten og terrorister. Svarene i undersøkelsen uttrykker holdningene til mer en milliard mennesker.

På spørsmålet om terrorister fortjener de samme rettighetene som andre kriminelle, svarer et overveldende flertall, 65 prosent, nei. Bare 30 prosent mener loven skal være lik for alle, og minimale 4 prosent vil ikke ta noe standpunkt.

Det er ikke lagt inn noen definisjon av hvem som er terrorist, så de utspurte har svart med utgangspunkt i egen oppfatning av en terrorist.

Israel og Afrika

Israel skiller seg klart ut. Hele 87 prosent mener terrorister ikke skal ha samme rettigheter som andre kriminelle, mens bare 10 prosent vil ha lik behandling. I de afrikanske landene som er med i undersøkelsen, Kamerun, Nigeria og Sør-Afrika, mener et flertall på 51 prosent at alle skal være like for loven. 47 prosent mener det motsatte.

Interessant nok er det vestlige demokratier som USA (67 prosent) og EU (68 prosent) som mener rettsstaten ikke gjelder for alle. Norge ligger tett oppunder med 59 prosent.

Dersom man tenker på i hvilke land man på forhånd ville anta at rettsstatens tradisjoner står sterkest, viser denne undersøkelsen oppsiktsvekkende holdninger blant folk flest.

Blant de vestlige landene er det bare i Østerrike (58 prosent), Luxemburg (55 prosent) og Sveits (51 prosent) samt krigsherjede Bosnia-Hercegovina (51 prosent) at et reint flertall holder fast ved at loven skal være lik for alle.

Vestlig flertall

Romania (50 prosent), Malaysia (53 prosent), Kamerun (54 prosent) og Nigeria (51 prosent) sier seg sterkt eller delvis enige i at terrorister må behandles som andre lovbrytere. I Hongkong er det enkelt flertall for det samme, med 48 prosent som er enige og 47 prosent uenige.

I samtlige andre av de 36 landene i undersøkelsen mener et flertall at rettsstaten ikke bør ha de samme rettighetene for terrorister. De sterkeste utslag I denne retningen finner man Tyskland (79 prosent), Nederland (71 prosent), Finland (70 prosent) og Storbritannia (64 prosent).

Frankrike, Spania og Italia har ikke gjort undersøkelsen ferdig.