Rettsstaten utvides

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Retten kan være blind,» sa justisminister Odd Einar Dørum da han i går markerte at kommisjonen for gjenopptakelse i straffesaker har begynt sitt arbeid under ledelse av Janne Kristiansen. Justisministeren ønsket lykke til som uavhengig, pålitelig, grundig, oppsøkende og åpen vaktbikkje, før han siterte en vending fra kommisjonens britiske modell, som ba om å få de nødvendige ressursene, men ellers bli latt i fred.

Utfordringen for de åtte medlemmene i kommisjonen og for Kristiansen og hennes sekretariat på fem medarbeidere blir å etablere kommisjonens integritet og faglige ståsted. Det er forutsigelig at vi i mediene vil ha lettere for å applaudere når kommisjonen sier ja til at en sak blir gjenopptatt, enn når begjæringen blir avvist. Kristiansen markerte klokt i går at kommisjonen ikke er en overdomstol som skal overprøve Høyesterett.

Det tok lang tid før modellen med en uavhengig, frittstående kommisjon ble valgt. Det opprinnelige forslaget fra departementet var å behandle begjæringer om gjenopptakelse i en sidedomstol. Det er interessant at det ikke minst var riksadvokatens argumentasjon til fordel for en mer aktivistisk kommisjon delvis etter britisk forbilde som til slutt førte fram.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei sa seg lettet over at kommisjonen overtar den arbeidskrevende oppgaven det har vært for retten å vurdere begjæringene om gjenopptakelse. Vi legger særlig vekt på at til forskjell fra domstolen skal og kan kommisjonen være aktiv og selv drive undersøkelser i sakene som kreves gjenopptatt. Det vil gjøre det mulig for domfelte å gå til kommisjonen uten først å ha sikret seg omfattende juridisk bistand. Kommisjonen skal kunne gi både hjelp og veiledning.

Det innebærer også, som Janne Kristiansen understreket, bistand til å slå seg til ro med den rettskraftige dommen når grunnlaget for gjenopptakelse ikke er til stede. Vi tror ikke norske fengsler er fylt opp av uskyldig dømte, men det er bra at de som mener de er blitt utsatt for gale avgjørelser, nå har en faglig sterk og uavhengig kommisjon til å vurdere sin sak. Det kan bli et godt tillegg til rettsstaten.