Rettsvesen og psykiatri

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dalane forhørsrett i Egersund har bestemt at en varetektsfange i en drapssak skal tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus for vurdering om han bør ilegges sikring. Mannen har nektet å samarbeide med de to psykiatrisk sakkyndige og har ikke villet forklare seg for politiet. Hans forsvarer advokat Oscar Ihlebæk reagerer kraftig på at klienten skal tvangsinnlegges. Ihlebæk uttalte i Dagbladet lørdag at dette var et forsøk på å legge press på tiltalte. Avgjørelsen er anket til lagmannsretten.
  • Juridisk har kanskje Dalane forhørsrett sitt på det tørre. Straffeprosessloven åpner for at en varetektsinnsatt kan tvangsinnlegges for psykiatrisk observasjon. Men bestemmelsen har sjelden vært i bruk.
  • De psykiatrisk sakkyndige har stor makt i rettsapparatet. De avgjør om en siktet eller tiltalt er syk og derfor skal slippe straff, eller frisk nok til å stå ansvarlig for sine handlinger. Og deres vurderinger blir tillagt stor vekt i retten når det er tvil om tiltalte har gjort hva han er anklaget for. Som grunnlag for sine uttalelser har de sakkyndige som regel bare noen timers samtale med siktede og tiltalte. Oslos politilege, Pål Grøndahl, mener en slik observasjonsmetode er for overflatisk. Grøndahl går ifølge VG inn for å opprette egne klinikker der personer som har begått alvorlige, kriminelle handlinger kan legges inn for psykiatrisk vurdering.
  • Å tvangsinnlegge et menneske på psykiatrisk institusjon er et alvorlig inngrep, enten det skjer på en vanlig avdeling eller på en spesialavdeling. Om en slik ordning skal praktiseres, bør det i tilfelle komme som konklusjon på en grundig gjennomgang av status i rettspsykiatrien. En slik evaluering er det uansett behov for. Det drives nesten ingen forskning på fagfeltet i Norge og det har lav status i fagmiljøene. Domstolene bør ikke på eget initiativ begynne å praktisere tvangsinnleggelse som redskap i rettspsykiatrien. Og innleggelse på psykiatrisk avdeling må uansett ikke brukes som «straff» for at en tiltalt benytter sin rett til ikke å samarbeide med psykiatere eller politi.