Revejakt-protest ble kjempe-demonstrasjon

LONDON (NTB): Det startet med en protest mot at overklasse-sporten revejakt kan bli forbudt. Det endte med at over 200 000 inntok London i dag i en av de største demonstrasjonene byen har sett. En rekke grupper benyttet anledningen til å markere misnøye med Tony Blairs distriktspolitikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Marsjen var opprinnelig arrangert av tilhengerne av den tradisjonelle revejakten, som står i fare for å bli forbudt ved lov. Lovforslaget har bred støtte i parlamentet, men har til nå blitt blokkert av en effektiv uthalingstaktikk. Men i tillegg til revejegerne meldte et utall andre grupper sin interesse for demonstrasjonen, som utviklet seg til å representere alle landsbygdas interesser.

«Livsstil i fare»

I frontlinjen marsjerte derfor femti representanter for ulike yrkesgrupper som føler at deres tradisjonelle livsstil står i fare på grunn av Blair-regjeringens politikk.

  Blant dem var bønder som er hardt rammet av forbudet mot eksport av britisk storfekjøtt, arrangører av hundeveddeløp, lærere som er bekymret for skolestrukturen i distriktene, grupper som jobber for å bevare det grønne beltet rundt London, motstandere av høyere bensinavgift - som vil ramme innbyggere som har dårlig tilgang på offentlig transport - og landeiere som er harde motstandere av en planlagt utvidet allemannsrett.

  De fikk selskap av en stor gruppe konservative politikere, som benyttet anledningen til å markere standpunkt mot sine politiske erkerivaler. I spissen for dem gikk flere av de konservatives sentrale politikere, anført av leder William Hague.

Politisk jippo

Politikernes inntog i marsjen har imidlertid ikke falt i smak hos alle. Noen fryktet at det skulle utvikle seg til et politisk jippo, i stedet for en grasrotbevegelse. Dessuten har flere av de største støttegruppene mange ventet skulle delta i marsjen, trukket seg fordi den ble så vidtfavnende at det oppsto interessekonflikter.

  Miljøorganisasjonen «Friends of The Earth» trakk seg fordi den jobber mot bruk av forurensende insektmidler i landbruket, og «Foreningen til beskyttelse av det landlige England» ville ikke være med fordi den støtter lovforslaget mot revejakt.

Brannslokking

Men regjeringen hadde et par overraskelser på lager denne dagen for å roe gemyttene en smule. Blant tiltakene, som beleilig hadde lekket ut til flere av søndagsavisene, er planene om et nytt departement viet til landbruk og distriktsspørsmål.

  Dette har til nå hørt inn under Miljøverndepartementet.

  Labour har også trappet ned planene om å bygge 4,4 millioner nye hus på landsbygda, gitt storfebønder beskjed om at de likevel ikke må betale regningen på over 850 millioner kroner for nye tiltak for å bekjempe kugalskap, og forsikret at de skal gjøre alt som er mulig for å holde små skoler i distriktene åpne.

  Men disse løftene dempet ikke på demonstrasjonsiveren i dag. Rundt 200 000 demonstranter fylte gatene mellom Trafalgar Square og Hyde Park. 1000 polititjenestemenn voktet den tre kilometer lange ruten.

KJEMPEDEONSTRASJON:</B> Det som skulle vært en stille markering til fordel for den fornemme revejakta, utviklet seg til å bli det reneste folkeopprøret i London i dag.