ØDELAGTE DOKUMENTER: Svært mye av dokumentasjonen som viser pengestrømmer og ansvar i SOS Rasismes arkiver, er brent eller dumpet i skogen, ifølge flere avhoppere fra organisasjonen. Her er åstedsgranker Asgeir Bjørgum ved Majorstua politistasjon for å sikre bevis på ødeleggelse av dokumenter på et funnsted ved Sognsvann i Nordmarka i 2012. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
ØDELAGTE DOKUMENTER: Svært mye av dokumentasjonen som viser pengestrømmer og ansvar i SOS Rasismes arkiver, er brent eller dumpet i skogen, ifølge flere avhoppere fra organisasjonen. Her er åstedsgranker Asgeir Bjørgum ved Majorstua politistasjon for å sikre bevis på ødeleggelse av dokumenter på et funnsted ved Sognsvann i Nordmarka i 2012. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Revisor mistet autorisasjonen for å godkjenne SOS Rasismes regnskaper

Fikk skatteetaten, bobestyrer og Finanstilsynet på nakken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): En revisor på Vestlandet mister den statlige revisorautorisasjonen sin på ubestemt tid fra 31. juli, etter å ha gått god for SOS Rasismes regnskap og medlemsregister ved flere anledninger.

«Klare overtredelser» Det har Finanstilsynet avgjort, etter at de gjennomførte et tilsyn ved hans kontor i vinter. Revisoren har fått både skatteetaten, en bobestyrer og Finanstilsynet på nakken de siste åra for slett utført arbeid. Selv er han uenig i kritikken.

I vedtaket datert 19. juni, skriver tilsynet at revisoren, som driver og eier sitt eget selskap, har brutt revisorloven på en rekke punkter. Tilsynet slakter arbeidet med å kontrollere bokføring og regnskap for en rekke kunder de siste åra, deriblant SOS Rasisme, som er dømt for medlemsjuks to ganger.

«Finanstilsynet har konkludert med at de feil og mangler som er avdekket i revisjonen er å anse som klare overtredelser av revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk.»

- Revisor har en rolle som allmennhetens tillitsperson. Utøvelsen av lovbestemt revisjon skal blant annet medvirke til bekjempelse av ulike former for økonomisk kriminalitet, sier spesialrådgiver Jo-Kolbjørn Hamborg til Dagbladet.

Hamborg uttaler seg på generelt grunnlag.

Tilsynets avgjørelse vil bli påklaget til klagenemnden for revisorer- og regnskapsførersaker, opplyser hans advokat Harald F. Strandenæs til Dagbladet.

- Vi mener Finanstilsynets rapport fra besøket på kontoret hans er feilaktig. Han fikk ingen signaler fra den forrige revisoren om at noe kunne være feil ved å ta jobben for SOS Rasisme. Og han vurderte det selv som forsvarlig, sier Strandenæs.

Viktige attester SOS Rasisme har de siste åra lagt fram en rekke revisorattester for medlemsregisteret og revisjonsberetninger for regnskapet for å bevise sin uskyld i retten og offentligheten. Revisorgodkjente regnskap er viktig når en bedrift eller organisasjon skal gjøre låneopptak eller stille andre økonomiske garantier. En attest på at medlemsregisteret er i orden er helt sentralt når frivillige organisasjoner skal søke støtte.

Politiet omtaler saken som Norges-historiens største sak om medlemsjuks i frivillig organisasjon.

Ti tidligere aktivister og ansatte i SOS Rasisme er nå siktet for blant annet grovt bedrageri, hvitvasking og bounndragelse i kjølvannet av konkursen og medlemsjukset, som organisasjonen allerede er dømt for. Rettssaken er forhåndsberammet til januar 2016.

Gikk god for regnskap Revisoren overtok som revisor for SOS Rasisme i 2011, etter at KPMG avsluttet kundeforholdet. På dette tidspunktet begynte kassen å gå tom, organisasjonen var saksøkt for 9,7 millioner fra en tidligere støttegiver og økonomiske krav mot organisasjonen strømmet på.

I revisjonsberetningen for regnskapsåret 2010 underkjente ikke revisoren SOS Rasismes vurdering om at det var grunnlag for videre drift, til tross for at inntektene både uteble og var usikre, de økonomiske kravene strømmet på og organisasjonen var saksøkt for mange millioner kroner.

Revisjonsberetningen ble datert 2. november 2011, samme dag som politiet og namsmannen tok beslag i organisasjonens eiendomsselskap med millionverdier og 70 bankkontoer med over en halv million kroner på.

Med dette var organisasjonens pengebinge frosset av politiet. Da alle krav mot SOS Rasisme-systemet ble talt opp i 2012, hadde konkursboet 27 millioner kroner i ubetalte regninger og krav liggende.

Revisjonsberetningen fikk Finanstilsynet til å steile. Myndighetene mener den økonomiske situasjonen i SOS Rasisme var så uoversiktlig og utsiktene til videre drift så dårlige «at det ikke var mulig å utføre forsvarlig revisjon av regnskapet» for 2010.

Likevel «konkluderte revisor med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og at det gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen per 31. desember 2010, og av resultatet for SOS Rasisme for det avsluttede regnskapsåret.», skriver tilsynet.

Mangelfull akseptvurdering Tilsynet mener også at han ikke tok nødvendige vurderinger av SOS Rasismes situasjon slik han er pliktig til før han påtok seg oppdraget. En slik analyse kalles en akseptvurdering.

«I tillegg til revisors feilvurdering ved avgivelsen av revisjonsberetningen underbygger forholdet at revisor ikke skulle påtatt seg oppdraget. Finanstilsynet mener det fremgår av revisjonsberetningen som er avgitt, at det ikke var mulig å utføre forsvarlig revisjon av regnskapet. Dette burde ha vært avdekket i revisors akseptvurdering.»

- Revisorlovens bestemmelser om aksept- og fortsettelse av revisjonsoppdrag skal bidra til å klargjøre grensene for når det ikke lenger er akseptabelt at revisor ivaretar revisjonsoppgaver for klienten. Det skal medvirke til at uforsvarlig virksomhet ikke får fortsette lenger enn nødvendig, sier Hamborg.

Ifølge tilsynets vedtak bestemte SOS Rasisme seg for at de ikke trengte revisor etter at de fikk revisjonsberetningen. Deretter ble samarbeidet avsluttet.
Revisoren: - Tilfredsstillende Flere av attestene organisasjonen og har lagt fram stammer fra revisorens selskap. Revisoren gikk god for medlemstallet Trondheim SOS Rasisme oppga i sin søknad om støtte i 2011.  I revisjonsavdelingen i Trondheim kommunes rapport om medlemsjuks-saken er revisoren sitert på følgende:

«Trondheim SOS Rasisme har et tilfredsstillende system for registrering av grunnlagsopplysninger i organisasjonen. Systemet fungerer og det er tilfredsstillende rutiner for intern kontroll av opplysningene.»

Kommunen: Slaktet medlemsregister
Trondheim kommunes konkluderte stikk motsatt året etterpå. I en undersøkelse der kommunen kontaktet medlemmene SOS Rasisme oppga i 2011, svarte halvparten til kommunene at de ikke var medlem.

Mange av personene på medlemslistene lot seg heller ikke spore opp i folkeregisteret eller hadde feilstavede navn.

Kommunen konkluderte også med at organisasjonen ikke var i stand til å dokumentere medlemstallet de hadde søkt og fått utbetalt støtte for i 2010. Trondheim kommune har krevd tilbake 113 000 kroner fra organisasjonen.

Finanstilsynets avgjørelse er endelig og trer i kraft 31. juli. Revisjonsfirmaet annonserer nå etter en ny statsautorisert revisor.