Riksadvokaten ber Gjenopptakelses- kommisjonen se på Treholt-saken

Ber kommisjonen se på blant annet det omstridte pengebeviset. Treholt vil ikke kommentere saken.

VIL SNAKKE OM HABILITET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto SVEINUNG UDDU YSTAD
VIL SNAKKE OM HABILITET: Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto SVEINUNG UDDU YSTADVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Riksadvokaten ber om at Gjenopptakelses- kommisjonen gjenåpner Treholt-saken, blant annet for å vurdere pengebeviset.

- De beskyldninger knyttet til pengebeviset har vi tatt med stor alvor. Jeg har anmodet at kommisjonen starter undersøkelser for å klargjøre faktum, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch på en pressekonferanse.

- Stabell har ikke begjært gjenåpning. Det kunne han gjort med en setning: Jeg begjærer saken gjenåpnet og lagt til en bok og noen eksemplarer Aftenposten.

Busch om habilitet:

- Vi har opplevd situasjonen som vanskelig, og krevende å manøvrere. På den ene siden er det en advokat som ber oss gjøre noe, mens hans klient på den andre siden mener vi er inhabile. Nå får vi en nødvendig og kritisk vurdering med distanse som jeg håper kommisjonen tar til følge.

- Det er naturlig at vi ikke holder fast i delen med pengebeviset, så det må vurderes å sette på helt nye folk på saken.

Busch understreker at kommisjonen avgjør helt selv om de tar hans begjæring til følge og påpeker at kommisjonen vil få tilgang av alt av materiale Statsadvokatembetet sitter på. Han tror kommisjonen vil bruke måneder på å gå gjennom saken.

- Kjente du til at det skjedde videoovervåkning?

- Man må huske på at Treholt-saken ikke var en statsadvokatstyrt etterforskning. Det var en stor etterforskingssak med stort materiale. Det ble aldri brukt skjult overvåkning, skjult lyd eller annet skjulte ting som bevis i saken. Det var aldri tema. Jeg har aldir sett dokumenter om dette da jeg kom inn i saken, sier Busch.

- Dette har ingen betydning for skyldspørsmålet, og jeg mener kommisjonen bør prioritere pengebeviset, sier han.

- Hvor viktig er pengebeviset?

- Saken ville gått for retten uavhengig av pengebeviset. Jeg kjenner til at PST mente at pengebeviset ikke skulle brukes, fordi det ville si noe om deres arbeidsmetoder. Men vi mente det var viktig.

- Er det noe dere angrer på?

- Åh, ja, kjære vene. Vi var unge, og håper at vi har blitt klokere. Mer om dette hører hjemme i mine memoarer, sier Busch.

Dette har han å si til Treholt i dag:

- Vi tar dette med stort alvor. Vi har lagt saken til det organet som har til oppgave å gjøre dette. Treholt kunne gjort dette selv, men vi har hjulpet ham på veien.

- Inhabilitetsspørsmål er et mindre spørsmål. Et større spørsmål er om det er noe galt med bevis eller ikke. Dersom jeg skulle bli erklært inhabil av kommisjonen eller Kongen i statsråd, så må jeg ta det til etterretning.

- Men jeg mener fortsatt jeg har en profesjonelt forhold.

- Nå skal noen andre finne fakta, og om de skal finne ut at jeg har blitt lurt, så hvordan tror dere jeg ser på det? Da kan man stille spørsmål ved om jeg er habil andre veien. Det er jo ikke noe jeg vil like.

• Dette er en fortløpende hendelse. Siste nytt finner du over denne linjen.
(Dagbladet): Riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse på sitt kontor kl. 15 for å kommentere habilitetsklagen fra Arne Treholt, melder NTB.

- Jeg har mottatt inhabilitets-innsigelsen fra fra Stabel. Den vil bli behandlet på vanlig måte, sier førsteadvokat Lasse Qvigstad til Dagbladet.

- Jeg er habil Flere har satt spørsmålstegn ved Busch sin habilitet, etter at han selv var aktor i saken mot Treholt, som endte med at sistnevnte ble dømt til livstid for spionasje i 1986.

- Jeg oppfatter meg selv som habil, det er ikke slik i Norge at man er inhabil fordi man har håndtert en sak tidligere. Advokat Stabell har heller ikke fremmet inhabilitet til mitt kontor, sa Busch til Dagbladet søndag kveld.

- Er dette en sak det har gått prestisje i for påtalemakten og politiet?

- Vi lever etter strenge objektivitetsnormer og skal ikke legge personlig prestisje i saker, uansett om de er små eller store. Er det gjort feil, så må de rettes opp, sa Busch.

Klagde i dag Klagen Busch vil kommentere klokka 15:00 ble sendt i dag til Riksadvokaten, med kopi til justisminister Knut Storberget og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Qvigstad og Busch utgjorde aktoratet mot Treholt under spionrettssaken mot ham på 80-tallet. Qvigstad behandler i dag også spørsmål rundt en eventuell gjenopptakelse av saken.

Etter de siste dagers påstander om falske bevis, fabrikering av bevis og ulovlig overvåking av Treholt, ønsker de at Busch og Qvigstad skal erklæres inhabile i den videre behandlingen av saken.

Begrunner I den tre sider lange klagen begrunner de klagen.

Les hele klagen her.

«De særlige forhold i saken nå, er at det er reist underbygde påstander om at ett sentralt bevis (pengebeviset) som faktisk kom fra politiet (POT) den gang, og som nettopp Busch og Qvigstad fremla i retten, er forfalskninger. Det kan derfor, i ettertid, reises spørsmål om ikke påtalemyndigheten den gang, før og under hovedforhandling, selv burde ha stilt spørsmål ved bevisets ekthet og foretatt undersøkelser for å avdekke dette.», heter det i klagen.

- Ingen tillit «Det kan for det andre reises spørsmål ved om Busch og Qvigstad etter domfellelsen av Treholt har håndtert påstander om forfalskning av pengebeviset på en tillitsvekkende måte.», heter det videre.

Arne Treholt har ingen tillit til Qvigstad og Busch kommer det fram i klagen.

- Treholt ønsker ikke at de skal delta i vurderingen av påstandene om falske bevis eller at de skal ta stilling til en eventuell gjenopptakelse av saken, sier advokat Harald Stabell til Dagbladet.

Dagbladet kommer med mer.