Riksadvokaten slakter politianalysen

«Et usikkert og irreversibelt eksperiment.»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har flere kritiske merknader til politianalysen, som foreslår store kutt i antall politidistrikter og politistasjoner.

«Et usikkert og irreversibelt eksperiment», skriver Riksadvokaten i sitt høringssvar til den foreslåtte regionmodellen, der antall politidistrikter kuttes fra 27 til 6, skriver Bergens Tidende.

Høringssvaret, som er sendt inn ni dager på overtid, kritiserer også Røksund-utvalget på flere andre punkter.

«Utvalget har ikke gjort avveininger for og imot, og lang erfaring med vekting av kryssende hensyn gir oss derfor en viss skepsis til dybden i analysen», heter det i Riksadvokatens høringssvar.

Ett eksempel som trekkes fram, er anbefalingen om at antall politidistrikter kuttes kraftig: «Det er innlysende at de store geografiske avstander innen enkelte anbefalte nye politidistrikter i regionsmodellen vil være problematiske, og derfor i det minste fortjener å bli omtalt».

Riksadvokaten advarer selv mot det drastiske kuttforslaget: «Riksadvokaten er på denne bakgrunn ikke overbevist om at en kraftig reduksjon av antall politidistrikter vil ha positiv effekt for den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen (...) Den ufullstendige utredningen medfører også at vi er meget skeptisk til en så omfattende sammenslåing som en regionmodell med bare seks politidistrikter innebærer», skriver Busch.

(NTB)