Riksadvokaten svarer Elden: Derfor ble ikke Hemsedal-saken anket til Høyesterett

- Må være en prinsipiell sak.

Andrea Voldum med bistandsadvokat John Cristian Elden. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
Andrea Voldum med bistandsadvokat John Cristian Elden. Foto: Øistein Norum Monsen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Etter riksadvokatens syn var det ikke gode nok muligheter til at en anke til Høyesterett kunne føre frem, skriver Riksadvokaten i begrunnelsen, som er signert av riksadvokat Tor-Aksel Busch og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Elden ba i forrige uke om en begrunnelse for hvorfor Hemsedal-saken ikke ble anket til Høyesterett.

- En anke til Høyesterett kan som kjent ikke begrunnes med feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, og måtte derfor rettet seg mot lagmannsrettens lovanvendelse eller saksbehandling, skrives det i begrunnelsen fra Riksadvokaten, som vanskelig kan se at en saksbehandlingsfeil foreligger.

Ingen ankeadgang

Når det gjelder om de tre mennene som ble frifunnet i to runder i lagmannsretten kunne ha blitt dømt for grov uaktsom voldtekt, skriver Riksadvokaten at det ut fra mindretallets begrunnelse og deres syn på skyldspørsmålet «åpenbart» ikke foreligger grunnlag for en slik domfellelse.

En anke basert på at domsgrunnene til mindretallet er for knappe, ville etter Riksadvokatens syn heller ikke kunne ha ført fram.

Riksadvokaten skriver også at de «vanskelig kan se» at en anke basert på saksbehandlingsfeil og at mindretallet ikke vurderte spørsmålet om grov uaktsom voldtekt kunne ført fram hos Høyesteretts ankeutvalg.

- Ikke helt overbevisende

En sms til Dagbladet skriver Elden at Riksadvokatens svar er grundig, men ikke fullt ut overbevisende.

- Det kommenterer ikke spørsmålet om mangelfullt opplyst sak vedrørende virkning av neddopingen og jeg er ikke enig i vurderingen av at de tiltalte ut fra beskrivelsen av faktum ikke handlet grovt uaktsomt. Jeg vil vurdere konsekvensene av brevet nærmere.

Konsekvensene

- Når riksadvokaten besluttet å ikke anke lagmannsrettens dom, skyldes det selvsagt ikke at man ved dette kontor mente saken ikke var viktig nok til å bruke ytterligere ressurser på den. Tvert i mot, riksadvokaten har over år gitt klare direktiver om at voldtektssaker skal gis den høyeste prioritet, og det gjelder også for den foreliggende så langt de rettslige rammer tillater, skriver riksadvokaten i begrunnelsen.

- For at påtalemyndigheten skal kunne finne det forsvarlig og hensiktsmessig å anke en frifinnende lagmannsrettsdom, med de konsekvenser dette har for alle involverte, må grunnkravet være at det er reelle utsikter at en anke kan føre frem. Det gjelder ikke minst i den foreliggende sak, der skyldspørsmålet allerede er behandlet en gang i tingrett og to ganger i lagmannsrett. Når det er tale om å anke til Høyesterett må saken dessuten være av en så prinsipiell karakter at Høyesteretts avgjørelse blir meningsgivende også for andre saker, skrives det videre.

Andrea får ros
- Selv om riksadvokaten selvsagt respekterer selvsagt respekterer den rettskraftige frifinnende dom, ønsker vi avslutningsvis å gi uttrykk for forståelse for den enorme belastningen som iretteføringen av saken har påført Andrea Voll Voldum, og anerkjennelse for at hun har vært villig og sterk nok til å medvirke til den offentlige debatt om voldtekt om saken har utløst, skriver Riksadvokaten.

Videre skrives det at den kritiske oppmerksomheten som har blitt rettet mot mangel på holdninger og hemninger som bidrar til at voldtekter finner sted, vil i seg selv virke forebyggende.

Vil vurdere ordningen

- En konstaterer også at saken har utløst en diskusjon om det er riktig å opprettholde lovens krav om et kvalifisert flertall for at domstolen skal kunne avsi en fellende dom, et forslag som det etter riksadvokaten syn kan være grunn til å vurdere nærmere, skriver Riksadvokaten.

Dagbladet kommer tilbake med mer.