Riksadvokaten vil ha rask løsning på psykiater-krise

Psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon har nå vært lammet i to uker. Riksadvokaten vil ha rask løsning.

Tillit til rask løsning: Riksadvokat Tor Aksel Busch vil ha en rask løsning på den akutte psykiaterkrisa i Rettsmedisinsk kommisjon.
- Den rettsmedisinske kommisjon gjør et svært viktig arbeid og det bør være en selvfølge at kommisjonen har tilfredsstillende arbeidsvilkår, sier kst. statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembedet.  Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)
Tillit til rask løsning: Riksadvokat Tor Aksel Busch vil ha en rask løsning på den akutte psykiaterkrisa i Rettsmedisinsk kommisjon. - Den rettsmedisinske kommisjon gjør et svært viktig arbeid og det bør være en selvfølge at kommisjonen har tilfredsstillende arbeidsvilkår, sier kst. statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembedet. Foto:Jacques Hvistendahl (Dagbladet)Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet) I morgen, tirsdag, er det to uker siden lederen av psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon, Synne Sørheim, sa opp på dagen i protest mot påstått dårlige arbeidsvilkår. Det utløste ei krise som kan lamme rettssaker over hele landet, slik Dagbladet skrev i forrige uke.

Lederen av Rettsmedisinsk kommisjon, Tarjei Rygnestad, bekrefter i formiddag at han ennå ikke har fått noen av medlemmene i  psykiatrisk gruppe til å sluttbehandle saker.

- Vi jobber med saken. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Rygnestad til Dagbladet.

Han vil ikke svare på andre spørsmål, som hvorvidt krisa i kommisjonen allerede har sinket eller fått alvorlige konsekvenser for pågående rettssaker omkring i landet.

Ukentlig kvalitetssikrer psykiatrisk gruppe rundt ti sakkyndigrapporter, som bl.a. vurderer tilregneligheten til tiltalte i f.eks. draps-, voldtekts- og voldssaker.

- Rask løsning, sier Riksadvokaten Riksadvokaten forventer nå om en snarlig løsning på krisa.

- Riksadvokaten har tillit til at kommisjonen og departementet raskt finner en løsning på den situasjonen som har oppstått, sier konstituert statsadvokat Tone Aase ved Riksadvokatembedet til Dagbladet.

Gikk på dagen: Synne Sørheim, nylig avgått  leder av psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon.   Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
Gikk på dagen: Synne Sørheim, nylig avgått leder av psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

Riksadvokaten har ikke iverksatt noen spesielle tiltak i forbindelse med behandlings-stoppen i kommisjonen.

- Det er ikke meldt hit at det har oppstått konkrete problemer i saksavviklingen på grunn av at lederen for psykiatrisk gruppe har trukket seg. Vi regner med at statsadvokatene og politimestrene i tilfelle tar dette opp med riksadvokaten. Skulle det oppstå alvorlige problemer, ville det være naturlig å ta dette opp med kommisjonen, justisdepartementet og eventuelt Domstolsadministrasjonen, sier Aase.

- Selvfølge med gode arbeidsvilkår Dårlige rammevilkår og detaljstyring fra Statens sivilrettsforvaltning, som er underlagt justisdepartementet, var Synne Sørheims begrunnelse for å si fra seg vervet. Utløsende årsak var at lederen av gruppe ble fratatt sitt faste kontor.

- Hvordan kommisjonen organiseres er det ikke naturlig for riksadvokaten å kommentere nærmere nå. Dette hører først og fremst under kommisjonen selv og justisdepartementet, sier konstituert statadvokat Aase.

Men hun legger til:

- Den rettsmedisinske kommisjon gjør et svært viktig arbeid og det bør være en selvfølge at kommisjonen har tilfredsstillende arbeidsvilkår.

Ber Storberget redegjøre
FrPs stortingsrepresentant Åse Michaelsen har bedt Storberget redegjøre for krisa i Rettsmedsisinsk kommisjon.

- Rettsmedisinske kommisjon frykter selv at denne akutte krisen skal få alvorlige konsekvenser i rettsapparatet. Denne saken er en skandale, sier Michaelsen.

Spørsmålet til Storberget kommer som følge av Dagbladets sak i forrige uke, om en baby-mishandler som trolig fikk lavere straff på grunn av tidspress.

Retten hadde nemlig ikke tid til å vente på Rettsmedisinsk kommisjons godkjenning av en sakkyndigrapport, som påviste at den mishandlede babyen var blitt alvorlig hjerneskadet.

- Hvordan kan Statsråden godta at hensynet til fortgang i en straffesak går foran det å få belyse saken fullstendig? er Michaelsens formelle spørsmål til Storberget.

Sakene hoper seg opp Rettsmedisinsk opplyste forrige tirsdag til Dagbladet at 44 saker sto på vent. Senere i uka korrigerte han tallet til 23 saker. I dag vil han ikke opplyse antall saker som står i stampe. Men kommisjonen mottar i snitt ti nye saker pr. uke.

Nestlederen i psykiatrisk gruppe, Gunnar Johannessen, har takket nei til kommisjonsleder Rygnestads forespørsel om å sluttbehandle saker. Rygnestad skal nå ha gått videre med forespørslen til et annet medlem i gruppa.

Den uløste situasjonen betyr også at selv såkalte hastesaker - som må behandles akutt for å få avsluttet rettssaker - ikke enger sluttbehandles. 

- Ikke et venstrehåndsarbeid
Rygnestad sa til Dagbladet i forrige uke at «Justisdepartementet gambler med norsk rettssikkerhet».
- Å lede psykiatrisk gruppe i Rettsmedisinsk kommisjon er en stor oppgave. Lederen skal garantere for kvalitet og være en premissgiver for rettssikkerheten i norsk rettsvesen. Dette er ikke et venstrehåndsarbeid. Dette er ikke et verv man bare hopper inn og overtar. Gjør man en feil her, får man saken i retur i gjenopptakelseskommisjonen om ti-tolv år, sa Johannessen.  

- Stiller du deg bak Sørheims kritikk av rammevilkårene for ledervervet i psykiatrisk gruppe. Hun mener det ikke lenger er mulig å gjøre en forsvarlig jobb?

- Ja. Sørheim er ikke blitt tildelt ressurser til å gjøre jobben hun er satt til å gjøre. Å drive saksbehandling over kjøkkenbordet, når man skal gi premisser til det norske rettsvesen, er ikke holdbart over tid, sa psykiatrisk gruppes nestleder.

 

To uker uten løsning: Tarjei Rygnestad, leder av Rettsmedisinsk kommisjon. Foto: Advokatbladet Aina J. Rønning
To uker uten løsning: Tarjei Rygnestad, leder av Rettsmedisinsk kommisjon. Foto: Advokatbladet Aina J. Rønning Vis mer