Riksretten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SRC='http://gfx.dagbladet.no/vignetter/bombe.gif' height='7' width='10'>

  • Et utvalg har vurdert i sin helhet Stortingets funksjon som kontrollorgan. Det er utmerket, Stortinget har i de seinere år opprettet ordninger som i sterk grad utvider den folkevalgte kontrollen. Det er fornuftig å stanse et øyeblikk og se dette i sammenheng.
  • Men vi stusser når utvalget som et av sine tyngre forslag tar til orde for å avskaffe Riksretten. Denne institusjonen har siden 1814 vært et nyttig middel til å sikre Stortingets innflytelse. Den skal sikre at politikk utøves i riktige former. Den er en sammensatt rett, der de folkevalgte er i flertall. I ei tid da økende faglighet skaper distanse til folk flest, er det viktig med et slikt innslag i vår konstitusjon. I demokratidebatten i dag er det derfor et viktig mål å hegne om institusjoner der faglighet og politikk fungerer sammen. Det gjelder å bringe borger og myndighet nærmere hverandre og gi folk trygghet for at avgjørelser er tuftet på det borgerne mener er lov og rett. Til det er Riksretten en god institusjon.