OMREISENDE BANDER: Dette overvåkningskameraet fanget et innbrudd hos elektronikkkjeden Expert. Gjerningsmennene ble antatt å være Øst-europeiske kriminelle. Til tross for DNA-register, økte tilskudd og færre anmeldelser, oppklarer politiet færre vinningsforbrytelser enn for fem år siden. Foto: EXPERT
OMREISENDE BANDER: Dette overvåkningskameraet fanget et innbrudd hos elektronikkkjeden Expert. Gjerningsmennene ble antatt å være Øst-europeiske kriminelle. Til tross for DNA-register, økte tilskudd og færre anmeldelser, oppklarer politiet færre vinningsforbrytelser enn for fem år siden. Foto: EXPERTVis mer

Riksrevisjonen: - Politiet oppklarer ikke nok vinningsforbrytelser

Riksrevisjonen refser politiets innsats mot tyveri og villainnbrudd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid mot vinningskriminalitet blir lagt fram klokken 12.30 i dag.

Vinningskriminalitet er den hyppigst anmeldte kriminalitetsformen i Norge, seks av ti forbrytelser som blir anmeldt er vinningskriminalitet.

Riskrevisjonens oppgave er blant annet å passe på at statens midler benyttes i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Stortingets justiskommité har forutsatt at politiet skal forebygge bedre, reagere raskere og forebygge mer.

Fasiten viser at det motsatte har skjedd når det gjelder vinningskriminalitet:

Konkusjonen er at til tross for at politiet har fått tilført større ressurser, og at det anmeldes færre tilfeller av vinningskriminalitet, har oppklaringsprosenten gått ned.

Mer penger - mindre oppklaring «Oppklaringsprosenten totalt for vinningsforbrytelser har vært forholdsvis lav hele perioden fra 2006, og har sunket jevnt fram til 2010. Oppklaringsprosenten totalt, inklusiv sykkeltyverier og grove tyverier fra person på offentlig sted var i 2010 16,6 prosent, en nedgang fra 17,2 prosent i 2006», heter det i rapporten.

Bevillingene til politidistriktene på landsbasis har økt med 27,5 prosent fra 2006 til 2010, en økning på om lag 1,7 milliarder kroner. Oslo politidistikt har fått økte bevilgninger på 34,5 prosent i samme periode.

Riksrevisjonen ser spesielt alvorlig på at oppklaringsprosenten for boliginnbrudd fortsatt er lav:

«Det er særlig bekymringsfullt at oppklaringsprosenten for grove tyverier fra bolig, som må sees på som en alvorlig integritetskrenkelse har ligget stabilt lavt på 13 prosent fra 2006 til 2010», heter det.

Mager DNA-effekt Riksrevisjonen mener også at de siste årenes økte muligheter til å bruke DNA-analyse i etterforskningen burde gitt bedre resultater.

I 2007 var antallet DNA-profiler i politiets registere 10843. Per november 2011 var antallet DNA-profiler 29000.

«Ifølge Riksadvokaten gjør dagens DNA-teknologi det mulig å oppklare minst like mange boliginnbrudd som i perioden 2002-2004 da oppklaringsprosenten var mellom 17,7 og 16,0 prosent», heter det i rapporten.

Færre anmeldelser Det anmeldes stadig færre vinningsforbrytelser i Norge. I 1999 ble det anmeldt 47,5 vinningsforbrytelser per 1000 innbyggere, mens det i 2009 ble anmeldt 35,5 vinningsforbrytelser per 1000 innbyggere. Det vurderes av riksrevisjonen som positivt og som et mulig resultat av politiets tiltak mot vinningskriminelle, særlig mobile vinningskriminelle.

Riksrevisjonen advarer imidlertid mot å konkludere med at færre anmeldelser gjenspeiler mindre vinningskriminalitet.

«Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse fra 2010 viser at den hyppigste årsaken til ikke å anmelde i forbindelse med en vinningsforbrytelse er liten tiltro til at politiet vil etterforske saken, og at man antar at den vil bli henlagt. Det er derfor grunn til en viss forsiktighet med å tolke nedgangen i antall anmeldte vinningsforbrytelser som resultatforbedring på dette området», heter det i revisjonens rapport.

Riksrevisjonen ser også med bekymring på at folk som har hatt kontakt med politiet har mindre tillit til politiets arbeid, enn folk som ikke har hatt kontakt med politiet:

«Det ville være rimelig å forvente at brukere av en offentlig tjeneste er mer fornøyd med tjenesteyteren enn de som ikke har benyttet seg av tjenesten ... Dette er ikke tilfellet for alle politiets tjenester. Tilliten er relativt sett lavere blant dem som har benyttet seg av politiets tjenester enn dem som ikke har benyttet seg av politiets tjenester.»

UTE MED PEKEFINGEREN: Riksrevisor Jørgen Kosmo Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
UTE MED PEKEFINGEREN: Riksrevisor Jørgen Kosmo Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet Vis mer