Riksrevisjonen konklusjon: Mangel, mangel, mangel, mangel, mangel, mangel

En rekke norske etater, blant annet Forsvaret og Statens Vegvesen, får stryk i Riksrevisjonens nye rapport.

GIR STRYK: En rekke norske etater får på nytt stryk i Riksrevisjonens årlige rapport. Blant dem som får refs er Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familieetatene. «Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere», skriver riksrevisor Per-Kristian Foss (midten) i en pressemelding. Foto: ANETTE KARLSEN/NTB SCANPIX
GIR STRYK: En rekke norske etater får på nytt stryk i Riksrevisjonens årlige rapport. Blant dem som får refs er Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familieetatene. «Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere», skriver riksrevisor Per-Kristian Foss (midten) i en pressemelding. Foto: ANETTE KARLSEN/NTB SCANPIX Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): En rekke norske etater får på nytt refs i Riksrevisjonens årlige rapport. Blant gjengangerne er Forsvaret, Politidirektoratet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Barne-, ungdoms- og familieetatene.

De får spesielt refs for å ikke ha rettet opp «gamle synder».

«Vi ser alvorlig på at dette gjelder gjengangere», skriver riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisjonen framhever i sin rapport manglende samordning, svakheter ved sikkerheten, manglende gjennomføringsevne, og manglende styring.

«Det er alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år», skriver Foss. Riksrevisjonens rapport blir i dag overlevert til Stortinget.

- Vesentlige feil «Av i alt 215 reviderte virksomheter har 13 fått beretning om vesentlige feil og mangler ved regnskapene og 25 har fått vesentlige merknader til enkeltdisposisjoner», skriver Riksrevisjonen. 14 av de 17 departementene har i 2013 fått vesentlige merknader til budsjettgjennomføring og etatsstyring.

Riksrevisjonen peker også på svakheter ved informasjonssystemene hos flere etater.

«Det er svakheter ved informasjonssikkerheten hos flere statsetater som forvalter store ikt-systemer og viktige samfunnsverdier: Brønnøysund-registrene, Jernbaneverket, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvaret, Arkivverket og Nasjonalbiblioteket», skriver Riksrevisjonen.

«Dette er også påpekt tidligere, og vi er særlig kritisk til at de ansvarlige departementene ikke har fulgt opp ikt-sikkerhet godt nok», skriver Foss i pressemeldingen. Han konkluderer at dårlig samordning mellom departementer og forvaltningsnivåer har ført til svakheter ved tjenester med virkning for sikkerhet, beredskap og velferd.

Her er de viktigste momentene i Riksrevisjonens rapport:

Mangler vedrørende sikkerhet og velferd:
• Sivilforsvarets evne til forsterkning av nød- og beredskapsetatene er fortsatt svak som følge av manglende bemanning, øvelse, materiell og utstyr.

• Det er påvist stor variasjon i hvordan fylkesmennene utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyser, og mangel på helhetlig oppfølging av kritiske forhold.

• Arbeidet med å forebygge kriminalitet er ikke systematisk nok. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet entydige retningslinjer for hvordan det skal organiseres, prioriteres og gjennomføres, og det har ført til store forskjeller mellom politidistriktene.

• Kontrollen med kvalitet i privat vaktvirksomhet er ikke god nok.

• Det legges ikke godt nok til rette for at innsatte i norske fengsler får en ny start etter soning.

• Det følges ikke godt nok opp at barnevernsinstitusjonene til enhver tid har nødvendig bemanning og kompetanse.

• En stor andel flyktninger bosettes ikke innen de fristene som er satt, og det er svakheter i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets samarbeid med kommunene, andre sektormyndigheter og fylkesmennene for å øke kapasiteten.

Mangelfull styring av flere store prosjekter
• Moderniseringen av IKT i arbeids- og velferdsetaten for å realisere intensjonene med NAV-reformen, der urealistiske planer i første fase er avbrutt og videre omfang, kostnad og utfasing av gamle ikt-systemer ikke er avklart

• Autosys-prosjektet i Statens vegvesen (kjøretøy- og førerkortregister), som også har betydelige kostnadsoverskridelser for konsulentkontrakter

• Nasjonalt helseregisterprosjekt, der det mangler prioriteringer og avklaringer som er nødvendig for å sikre at kvaliteten i de nasjonale registrene blir som forutsatt

• Arbeids- og velferdsetatens forberedelse av ny a-ordning (for arbeids-giverrapportering om inntekts- og arbeidsforhold), der det blant annet mangler harmonisering av begreper og definisjoner som muliggjør gjenbruk av opplysninger i flere registre

Det er usikkert når de forbedringene som må til, kan gjennomføres. Arbeidsdepartementets styring har ikke tatt nok hensyn til ikt-moderniseringens kompleksitet og risiko, sier Per-Kristian Foss.

Utfordringer med flere av forvaltningens styrings- og kontrollsystemer
«Riksrevisjonen tar i flere merknader opp svakheter ved systemer for styring og kontroll, og registrerer at det kan være krevende å styre gjennom flere ledd», står det i rapporten.

Riksrevisjonen er spesielt kritisk til forvaltningen og kontrollen av produksjonstilskudd til landbruket.

«Landbruks- og matdepartementet har ikke fulgt opp at dette fungerer godt nok. Tilskudd tildeles av kommunene, og revisjonen har for eksempel vist at flere kommuner har opplyst til fylkesmennene at de opplever det som ubehagelig å gjennomføre kontroller på grunn av nærhet til søkerne. Dette gir risiko for mangelfull kontroll og misligheter», skriver Riksrevisjonen.

Ny smekk til Forsvaret Riksrevisjonen er klar på at Forsvaret er en versting og gjenganger når kritikken deles ut. Også i årets rapport blir Forsvarsdepartementet holdt ansvarlig for vesentlige svakheter, rutinesvikt og gjennomgående brudd på arbeidsmiljøloven.

Riksrevisjonen har for eksempel avdekket mangelfull økonomistyring og internkontroll av Luftforsvarets kjøp av kurs- og utdanning av simulatortrening i utlandet, samt brudd på regelverket om offentlige anskaffelser der ulovlige direkte kjøp fra leverandører har pågått i over 15 år.

Videre påpekes særlig to vesentlige forhold i årsrapporten. Manglende rutiner og alt for mange såkalte superbrukere gjør at muligheten lekkasjer og uautoriserte, skjulte endringer kan skje i Forsvarets datasystem for regnskap, lønn og materiellforvaltning (SAP), uten at det oppdages. Kombinert med dårlig passordsikkerhet gir det risiko for mislighold.

Riksrevisjonen mener også overtidsbruken er ute av kontroll både i Forsvarsdepartementet og i hele forsvarssektoren, der det er avdekket gjennomgående brudd på arbeidsmiljøloven. I perioden 2011 til 2013 tilsvarer overtidsbruken 1500 årsverk, eller 320 millioner kroner per år.

«Det er også avdekket omfattende brudd på vernegrensene i arbeidsmiljøloven i forsvarssektoren. Det er nær 5000 brudd der det ikke foreligger nødvendig avtale om utvidet overtid. Kontrollen viser også nær 500 tilfeller der manglende avtaler om utvidet bruk av overtid ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, slik arbeidsmiljøloven krever», skriver Riksrevisjonen. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

SVÆRT KRITISK: «Dette er også påpekt tidligere, og vi er særlig kritisk til at de ansvarlige departementene ikke har fulgt opp ikt-sikkerhet godt nok», skriver Per-Kristian Foss i pressemeldingen. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET
SVÆRT KRITISK: «Dette er også påpekt tidligere, og vi er særlig kritisk til at de ansvarlige departementene ikke har fulgt opp ikt-sikkerhet godt nok», skriver Per-Kristian Foss i pressemeldingen. Foto: THOMAS RASMUS SKAUG/DAGBLADET Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer