- Riksrevisjonen refser Norsk Tipping

Betalte sjefens gartner, men ga for lite til gode formål.

FÅR REFS: Administrerende direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid får kritikk blant annet for at selskapet har forvaltet sine økonomiske verdier på en lite rasjonell måte. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
FÅR REFS: Administrerende direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid får kritikk blant annet for at selskapet har forvaltet sine økonomiske verdier på en lite rasjonell måte. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet:) I dag holdt Riksrevisjonen en pressekonferanse om resultatene av granskningen av blant annet Norsk Tipping.

Riksrevisjonen har avdekket at i perioden 2000-2007 betalte Norsk Tipping gartnertjenester for tidligere administrerende direktør Reidar Nordby.

Gartneren utførte tjenester hjemme hos Nordby for 423684 kroner. Nordby betalte bare 24700 kroner av dette beløpet selv.

Riksrevisjonen fant helller ikke at beløpet er innrapportert til skattemyndighetene.

Ni forhold
Det er i alt ni forhold Riksrevisjonen har valgt å kritisere etter den store gjennomgangen av Norsk Tipping: Dette er blant annet en eksplosjon av utgifter, samt en overdreven ekstern sposning - som utgjorde hele 620 millioner kroner i perioden fra 2000 til 2007.

FOR LITE TIL FELLESSKAPET: Riksrevisor 
Jørgen Kosmo la i dag fram en rapport som slakter Norsk Tippings forvaltning av inntektene. Foto: Scanpix
FOR LITE TIL FELLESSKAPET: Riksrevisor Jørgen Kosmo la i dag fram en rapport som slakter Norsk Tippings forvaltning av inntektene. Foto: Scanpix Vis mer

De kritiserer også de ansattes prøvespill på spillmesser i utlandet, der det ikke fantes klare retningslinjer, og Norsk Tippings retningslinjer og involvering i andre selskaper.

Riksrevisor Jørgen Kosmo sier han er glad for at han nå registrerer at Norsk Tipping jobber hardt for å utvikle den etiske standarden i selskapet.

Kristisk til departementet
Riksrevisjonen har også flere kritiske merknader knyttet til Kultur- og kirkedepartementets generelle styring av Norsk Tipping, melder NTB.
— Det ser ut til at departementet har fokusert mer på regulering enn eierstyring, påker Riksrevisjonen i en rapport til Stortinget mandag.
Får på pukkelen
Norsk Tipping har gjort flere disposisjoner som Riksrevisjonen mener ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, framgår det av rapporten.
I enkelte tilfeller er selskapets økonomiske verdier forvaltet på en lite rasjonell måte.
Flere disposisjoner har dessuten ikke vært i tråd med selskapets formål, ifølge rapporten.

Dette har medført at inntektene fra pengespill ikke fullt ut er kommet fellesskapet til gode, fastslår Riksrevisjonen.
— Delen av overskuddet som skal gå til samfunnsnyttige formål, kan ha blitt redusert som følge av lite effektiv ressursbruk, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han sier det er svært viktig at Norsk Tipping forvalter spilleinntektene på en god måte for å kunne ivareta rollen som politisk virkemiddel på pengespillområdet.
Uten departemental føring
Riksrevisjonen er kritisk til at Norsk Tipping i årene 2000-2007 benyttet om lag 620 millioner kroner til sponsing og profilering, uten at Kultur- og kirkedepartementet har lagt føringer for sponsorvirksomhetens omfang, skriver NTB.
Selskapet har brukt disse midlene i tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettet
I tilfeller der selskapet har testet nye spill eller prøvespill, har Norsk Tipping ikke oversikt over hvilke beløp det er prøvespilt for. Selskapet har heller ikke oversikt over hvorvidt prøvespill har gitt gevinst, ifølge rapporten

Norsk Tipping har heller ikke hatt retningslinjer for hvordan eventuelle gevinster skal håndteres, påpeker Riksrevisjonen, som også bemerker at sporbarheten i selskapets regnskaper har vært mangelfull.
Kjente ikke regelverket Norsk Tipping får også kritikk for ikke å ha kjent godt nok til gjeldende regelverk og finansielle utfordringer knyttet til datterselskapene Fabelaktiv AS og Spilleverden AS samt den felles kontrollerte virksomheten Buypass AS.
I strid med EØS-reglene har Norsk Tipping gitt rentefrie lån og ettergitt lån som har gitt datterselskapene og den felles kontrollerte virksomheten fordeler av morselskapets disposisjoner.

Ved en aksjekjøpsordning i Buypass AS har de ansatte tjent vesentlige beløp på Norsk Tippings kjøp fra selskapet, framgår det av rapporten.

Gartnersaken Også den mye omtalte gartnersaken i 2007, som etter hvert førte til hoderulling i selskapet, gjennomgås av Riksrevisjonen. Gartnersaken avdekket at Norsk Tipping ble fakturert for godt over 400.000 kroner for stell av administrerende direktørs hage i årene 2000-2007.
Denne saken førte til at styreleder i selskapet alene fikk fullmakt fra styret til å følge opp varslersaken overfor administrerende direktør.
Dermed ledet styreleder en prosess på vegne av selskapet i en etterfølgende konflikt med administrerende direktør — en konflikt som attpåtil var sprunget ut av en gartneravtale styrelederen selv hadde utformet.

Riksrevisjonen karakteriserer dette som uheldig og slår fast at mangelfull oppfølging fra styret har ført til at tidligere administrerende direktør i flere saker ble gitt et større handlingsrom enn det styret formelt sett burde akseptert.
(NTB)

DYR GARTNER: Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping, Reidar Nordby, mottok gartnertjenester verdt over 400000 kroner.
DYR GARTNER: Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping, Reidar Nordby, mottok gartnertjenester verdt over 400000 kroner. Vis mer