Riksrevisjonen slakter NAV

Vil ikke godta regnskapet for 2008.

SLAKTER NAV: Riksrevisor Jørgen Kosmo ser alvorlig på situasjonen. Foto: SCANPIX
SLAKTER NAV: Riksrevisor Jørgen Kosmo ser alvorlig på situasjonen. Foto: SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): I Riksrevisjonens rapport, som ble lagt fram i dag, kommer det fram grove brudd på lover og sentrale bestemmelser.

De som får mest kritikk er NAV. Deres regnskap for 2008 blir ikke godkjent.

- Når et regnskap ikke er reviderbart, er det ganske alvorlig, sa riksrevisor Jørgen Kosmo under pressekonferansen.

«Riksrevisjonen kan ikke bekrefte arbeids- og velferdsetatens regnskap for 2008. Riksrevisjonen ser alvorlig på situasjonen, tatt i betraktning at etatens regnskap utgjør en tredjedel av statsbudsjettet og at ytelser til enkeltpersoner utgjør den største delen av regnskapet»

Les hele rapporten her!

Følg pressekonferansen live her!

Kritisk til NAV
Riksrevisjonen er kritisk til at NAV gjennom flere år har nedprioritert arbeidet med å sikre en tilfredsstillende internkontroll, og mener dette åpner muligheten for at brukere bevisst kan misbruke tjenestene til NAV.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har opplyst at NAV-reformen ikke vil være fullført i 2010, og at man ikke kan forvente fullt ut å nå de ønskede resultatene mens omstillingsprosessen pågår.

Riksrevisjonen har merknader til dette, og viser blant annet til de forventningene Stortinget hadde da reformen ble besluttet gjennomført. Riksrevisjonen sier det er viktig at disse forventningene begynner å innfris av etaten også innenfor reformperioden.

- Alvorlig situasjon
Stortingets forutsetning om å opprettholde løpende tjenesteproduksjon på et tilfredsstillende nivå er ikke nådd i 2008, slår Riksrevisjonen fast og bemerker at dette er alvorlig.

Riksrevisjonen påpeker en rekke kritikkverdige forhold hos NAV:

• Det har i 2008 vært en økning i saksbehandlingstiden.

• Revisjonen har identifisert en rekke tilfeller av feil i utbetalinger av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag.

Følger for lite opp
«Det gjennomføres i liten grad oppfølging av sykemeldte, noe som etaten er pålagt etter loven. Det er også utfordringer med å tilby brukere i kvalifiseringsprogrammet (opplæring og arbeidstrening) oppfølging i tråd med intensjon og nytt regelverk».

Riksrevisjonen skriver at det er avdekket store svakheter i internkontrollen knyttet til flere ytelser som NAV forvalter:

«De påviste svakhetene medfører feilutbetalinger og dårligere kvalitet på rengskapet», skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Reform skapte kaos
Riksrevisjonen peker på at blant annet opprettelsen av NAV-kontorer og innføring av nye regler ble gjennomført før etaten hadde tilgjengelige ikt-systemer og nye rutiner.

«Konsekvensene ble økt ventetid for brukerne og feil og mangler i ytelsesforvaltningen», skriver Riksrevisjonen.

Dagbladet.no kommer snart med mer.