Riksrevisoren refser departementer

Når ikke målene om avdekking av skatte- og avgiftskriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksrevisjonen kritiserer Finansdepartementet og skatteetaten for ikke å ha nådd målene på flere områder som har betydning for arbeidet med å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet.

- Langt færre næringsdrivende er blitt kontrollert de siste to årene, og intensjonen om økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker er ikke innfridd, påpeker Riksrevisjonen i et dokument som tirsdag ble oversendt Stortinget.

Dokumentet viser at skatteetatens totale antall kontroller er redusert i toårsperioden 2005-2007.

Riksrevisjonen påviser også at det har vært en vridning fra vanskeligere til enklere typer kontroll.

Utviklingen i etatens kontrollarbeid beskrives i dokumentet som negativ.

Finansdepartementets forklaring på at det er gjennomført færre tunge og komplekse kontroller, er blant annet at arbeidsmarkedet har vært så stramt at det har vært mangel på jurister og revisorer.Følger ikke regelverket

Til tross for at det blir stadig flere byråkrater i sentraladministrasjonen, greier flere departementer ikke å følge regelverket for anskaffelser, viser dokumentet.

- Brudd på anskaffelsesverket er fortsatt et gjennomgående problem i staten, fremgår det av et dokumentet som tar for seg departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene, samt statsrådenes forvaltning av statens interesser i selskaper for 2007.

REFSER: Riksrevisor Jørgen Kosmo gir refs til flere departementer for ikke å følge regelverket. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
REFSER: Riksrevisor Jørgen Kosmo gir refs til flere departementer for ikke å følge regelverket. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer

- Dette er et område som vi har vært kritiske til over lang tid, og der vi dessverre ser få spor til bedring, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Han gir flere departementer refs og varsler at revisjonen nå planlegger å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av anskaffelsesprosessen i departementer for å finne mer ut om årsaken til at regelverket i så mange tilfeller ikke følges.- Et gjennomgående problem

Fem departementer og en rekke underliggende etater får kritikk for egen anskaffelsesvirksomhet. For tredje år på rad får Fornyings- og administrasjonsdepartementet kritikk for å ikke følge regelverket. Det er dette departementet som forvalter regelverket på området.

Riksrevisjonen avdekker også store svakheter ved departementenes etatsstyring, blant annet på viktige områder innen Nav-reformen.

Riksrevisor Jørgen Kosmo er bekymret for at målene i Nav-reformen ikke vil nås.Kritisk for måloppnåelse

- Manglende samhandling og ufullstendige eller utilgjengelige systemer øker risikoen for at virksomhetene ikke når sine mål, sier Kosmo.

Riksrevisjonen gir Arbeids- og velferdsetaten refs for ikke å gjennomføre lovpålagt oppfølging av brukere som mottar helseytelser, og kritiserer at flere Nav-kontorer bevist har nedprioritert oppfølging av disse brukerne.

- Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i sin styring ikke redegjort for hvordan Arbeids- og velferdsetaten på kort sikt skal følge opp sine brukere, konstaterer Riksrevisjonen.


(NTB)