Riktig at loven stoppes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter valget er det flertall i Stortinget mot den nye arbeidsmiljøloven som det forrige flertallet vedtok på forsommeren. Påtroppende statsminister Jens Stoltenberg har funnet ut hvordan han og Soria Moria-partnerne Kristin Halvorsen og Åslaug Haga kan bruke dette flertallet til å hindre at den nye loven trer i kraft fra årsskiftet. Teknisk vil det skje som en utsettelse. Direktør Finn Bergersen i Næringslivets Hovedorganisasjon beklager dette. Han hadde ønsket at loven skulle fått virke en stund før den eventuelt ble endret.

Denne saken har en lang forhistorie. Den springer ut av det bredt sammensatte Arbeidslivslovutvalget som leverte forarbeidende til den nye loven. Utvalget ble sprengt da Landsorganisasjonen trakk seg fordi daværende arbeidsminister Victor Norman fremmet et lovforslag om økt adgang til midlertidige ansettelser som egen sak. Normans hastverk var et brudd på etablert praksis ved endringsprosesser i arbeidslivet, og bidro tungt til hans avgang noen måneder seinere. I stedet ble det Dagfinn Høybråten som la fram et modifisert lovforslag i vinter, men altså uten Landsorganisasjonens medvirkning i forarbeidet. Også de andre arbeidstakerorganisasjonene gikk imot forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser og andre såkalte oppmyknigner av den tidligere arbeidsmiljøloven. Saken sto sentralt i valgkampen, og det er logisk at loven stoppes når det flertallet som hele tida har vært imot denne loven, vant valget.

Resultatet blir at den gjeldende Arbeidsmiljøloven forlenges inntil en ny regjering kan legge fram et forslag til en ny lov i tråd med dette flertallets ønsker. Der kan dagens lovbestemmelser med et sterkere stillingsvern og reguleringer av omfattende bruk av overtid og ubekvem arbeidstid, videreføres. Det kan gi et vesentlig bedre resultat enn loven som ble vedtatt i sommer. Den tar for lite hensyn til verdien av trygghet og forutsigelighet i arbeidssituasjonen for arbeidstakeren.