Riktig retning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Vi skal ikke her og nå undre oss for lenge over at menn må lokkes med penger for å være sammen med barna sine. Heller ikke skal vi bruke mye plass på å minne om at fedre skylder Rikstrygdeverket 1,5 milliarder kroner i barnebidrag. Derimot skal vi si oss enige i hovedprinsippene som er kommet fram i høringsnotatet fra Barne- og familiedepartementet som foreslår at barnebidraget skal beregnes ut fra begge foreldres inntekt.
  • Av forslagene til justeringer er det punktet om at økt samvær med barnet skal føre til fradrag i bidraget, som kan bli et skikkelig håndslag til barnet. God barnepolitikk må selvfølgelig styrke barnets rett til å være sammen med begge foreldre, også når de er skilt. En reduksjon av bidraget fra far i bytte med omsorg og samvær i praksis, kan være med på å bringe menn enda nærmere sine barn, slik resultatet har vært av fedres rett til omsorgspermisjon etter fødsel.