Riktig tenkning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helseminister Bjarne Håkon Hanssens bebudede helsereform har delvis blitt avduket på Arbeiderpartiets landsmøte. Den går i kortform ut på å forebygge mer for å reparere mindre. Situasjonen i dag er at fastlegene og førstelinjetjenesten i kommunene i altfor stor grad sender pasientene videre til spesialisthelsetjenesten og statlige sykehus. Den såkalte samhandlingsreformen som skal presenteres i juni går ut på å få langt flere legestillinger i kommunene, slik at legene der får mer tid til sine pasienter og i større grad nettopp kan konsentrere seg om å forebygge sykdom. Sykdomsbildet preges stadig mer av livsstilssykdommer som kols og diabetes. Ved å forebygge og behandle disse lidelsene på et tidligere stadium vil en ofte unngå forverrede tilstander som krever sykehusinnleggelser.

Reformen legger opp til et finansieringssystem som stimulerer kommunehelsetjenesten til forsterket tidlig innsats. Ikke minst vil en styrket legedekning ved kommunale sykehjem avlaste sykehusene.