Risikerer å måtte betale tilbake millionene

Politikerne vil ikke ut med hvem det er som har mottatt for mye pensjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): De seks tidligere stortingsrepresentantene som er avslørt av Riksrevisjonen for å ha mottatt 5,7 millioner mer i pensjon enn de har krav på, risikerer å måtte tilbake hele pensjonen.

- Vi har forstått regelverket slik at det ikke er noen passus om avkorting av pensjonen hvis andre inntekter blir høyere, sier avdelingssjef Randi Wisnes Haugen i Stortingets forvaltningsavdeling til Dagbladet.no.

Full tilbakebetaling kan bli aktuelt selv om representantene bare har tjent noen få kroner over grensen på 430 000 kroner i året.

Det er Stortingets pensjonsstyre som til sjuende og sist vil avgjøre dette. Leder for pensjonsstyret Sigvald Oppebøen Hansen (Ap) kan ikke gi svar på hva pensjonsstyret vil bestemme seg for.

- Det er en vurdering vi må diskutere i møte. Det blir på mange måter hypotetisk å ta stilling til nå, sier Hansen.

Dette er første gang i løpet av hans 21 år i pensjonsstyret at han står overfor en slik sak. 

Er informert

Både pensjonsstyret og forvaltningsavdelingen bekrefter at de seks representantene det gjelder er informert om at de har mottatt for mye pensjon.

Risikerer å måtte betale tilbake millionene

- Kan du si noe om hvilke tilbakemeldinger de seks har gitt?

- Nei, det kan jeg ikke gå inn på. Vi er også inne i en tidlig fase av dette arbeidet, sier Hansen.

Han vil heller ikke ut med navn eller partitilhørighet på de seks.

- Vi ønsker ikke å henge ut personer, som kanskje ikke har gjort noe galt.

-   Forstår du at folk kanskje reagerer på hemmeligholdet?

- Vi har ingen visjon om å skjerme våre egne. Men selve saken er jo ikke hemmelig, bare navnene, sier Hansen.

Striden rundt de ekstra pensjonsavtalene gjelder den omstridte 75-årsregelen. Ifølge regelen kan representantene ta ut full alderspensjon på 430 000 i året tidligere enn vanlig pensjonsalder, dersom summen av alder og 12 års opptjeningstid er 75 år eller mer. 

Representantene har under dagens ordning selv pliktet å innrapportere hvor mye de tjener utenom pensjonen. Det er et system basert på tillit.

Ifølge reglene kan ikke representantene tjene mer enn den årlige pensjonssummen.

Da Riksrevisjonen i 2007 gikk gjennom utbetalinger fra Statens Pensjonskasse, ble det gjort stikkprøver som avdekket at de seks representantene hadde mottatt for mye i pensjo, slik Dagsavisen skrev i dag.

Fortolkningsmuligheter

Ingen av de seks har fått noe krav om tilbakebetaling så langt, fordi sakene rett og slett ikke er behandlet ennå. Deres respektive ligningskontorer er heller ikke blitt kontaktet, bekrefter Wisnes Haugen i Stortingets forvaltningsavdeling på spørsmål fra Dagbladet.no.

Hennes avdeling i Stortingets administrasjon er sekretariatet for det styret Stortinget selv velger til å forvalte pensjonsrettighetene for sine egne.

Heller ikke hun vil gå inn i enkeltsaker eller opplyse hvem de seks er.

- Synes du regelverket er greit å forholde seg til?

- I et hvert regelverk er det fortolkningsmuligheter, svarer Wisnes Haugen.

- Systemfeil

De som nå skal tolke de eksisterende reglene og behandle sakene, blant dem Marianne Aasen Agdestein (Ap) og Ågot Valle (SV) i pensjonsstyret, holder også tett om hvem det er som har mottatt for mye i pensjon.

- Dette er veldig alvorlig uansett. Hvem det er blir et sånn titter-spørsmål. Dette er en systemfeil, sier Agdestein til Dagbladet.no.

- Er det systemfeil at det er innrapportert feil tall og utbetalt nærmere seks millioner for mye?

- I utgangspunktet burde dette vært kontrollert. Vi har tatt det for gitt at det var en ordning på plass. Nå er vi veldig glad for at Riksrevisjonen har påpekt dette, sier Ap-politikeren til Dagbladet.no.

Ågot Valle fra SV var fram til nylig ikke kjent med rapporten og brevene fra Riksrevisjonen. Årsaken var at hun i vår måtte melde forfall til et par av pensjonsstyrets møter.

Nå er SV-politikeren svært opptatt av å få ryddet opp i pensjonsordningene.

- Det viktigste er at vi ordner opp, får på plass kontrollrutiner og at de det gjelder eventuelt får beskjed om å betale tilbake.

- Eventuelt betale tilbake?

- Jeg kan ikke uttale meg bastant om hvorfor reglene er overtrådt. Hvis noen har mottatt penger urettmessig, skal de betale tilbake.

Carl I: Alle bør sjekkes

Stortingets visepresident Carl I. Hagen ble kjent med Riksrevisjonens brev i dag. Midt på dagen visste han ikke hvem de seks er. Han hadde ikke sett vedlegget med navnene, som Riksrevisjonen har unntatt offentlighet.

- Vil du gå inn for å offentliggjøre navnene?

- Umiddelbart er jeg ikke tilhenger av det. Det viktige er at sakene blir avklart. Jeg tar som en selvfølge at representanter som har fått for mye utbetalt, betaler tilbake. Jeg tar for gitt at stortingsrepresentanter behandles som hvilken som helst annen borger som får trygd eller pensjon fra det offentlige, sier Hagen til Dagbladet.no.

Han synes ikke det er tilfredsstillende at Riksrevisjonen bare har tatt stikkprøver i perioden 1998-2008.

- Det er naturlig at alle som har hatt og har såkalt 75 års pensjon blir sjekket, sier Carl I. Hagen.

Han er selv Fremskrittspartiets medlem av et utvalg, ledet av fylkesmann Sigbjørn Johnsen, som er i ferd med å gjennomgå pensjonsordningen på Stortinget. Hagen regner med at utvalget kommer med en innstilling i løpet av neste år.

«ALLE BØR SJEKKES: Stortingets visepresident Carl I. Hagen går inn for at alle som har mottatt og mottar pensjon etter 75 års regelen bør sjekkes.