- Risikerer strenge sanksjoner

Gro Harlem Brundtland innrømmer at hun ikke har oppgitt sine inntekter korrekt til norske myndigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gro Harlem Brundtland bor for tida i Nice, på den franske rivieraen. Den tidligere statsministeren skatter ikke lenger til landet hun en gang styrte. Men selv om den norske kemneren ikke banker på døra i Frankrike, krever loven at Gro skal rapportere alle sine inntekter til Nav – også de omstridte Pepsi-pengene.

For å regne ut riktig alderspensjon, trenger nemlig trygdemyndighetene å vite om eventuelle arbeidsinntekter.

Skal avkortes

Etter folketrygdlovens regler skal alderspensjonister mellom 68 og 70 år, som tjener over to ganger grunnbeløpet i folketrygden, 133 624 kroner, få sin alderspensjon avkortet. Gro, som er 68 år, har ikke oppfylt sin rapporteringsplikt overfor norske myndigheter.

Nav har bedt Gro om å innberette alle inntekter. Etaten vil nå gjennomgå og granske alle hennes inntektskilder.

– Reglene er like for alle, sier sjef for Nav Utland, Georg Giske, til Dagbladet.

Av hensyn til etatens taushetsplikt, kan han ikke kommentere Gros sak spesielt, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Gro mottar i dag pensjon som tidligere statsminister og stortingsrepresentant. I tillegg har hun en rekke andre engasjementer, blant annet som helserådgiver for den multinasjonale brusgiganten Pepsi og som etterspurt foredragsholder. Da den tidligere generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon og sukkermotstanderen Gro i fjor fikk kritikk for brusjobben, nektet hun å oppgi hvor mye Pepsi-penger hun får betalt.

- IKKE SIKKER PÅ PUNKTET OM ARBEIDSFORHOLD: Og da Brundtland kontaktet NAV i Norge skjønte ikke saksbehandleren hvorfor eks-statsministeren hadde mottatt skjemaet, forteller hennes presserådgiver Jon Mørland, til Dagbladet. Foto: AFP
- IKKE SIKKER PÅ PUNKTET OM ARBEIDSFORHOLD: Og da Brundtland kontaktet NAV i Norge skjønte ikke saksbehandleren hvorfor eks-statsministeren hadde mottatt skjemaet, forteller hennes presserådgiver Jon Mørland, til Dagbladet. Foto: AFP Vis mer

Imidlertid har flere av hennes kolleger i helsepanelet oppgitt at de tjener 275 000 kroner i året for sin innsats. Da Gro møtte pressekorpset under klimamøtet på Bali i desember, svarte hun, ifølge Aftenposten, slik om sitt engasjement:

– Nå må dere holde opp! Det er norsk, altså! Her sitter jeg og forsøker å drive med noe seriøst. Jeg er pensjonist, og spør ikke alle hjemme før jeg gjør noe, sa den tidligere statsministeren.

Nav har imidlertid ikke tenkt å slå seg til ro med den forklaringen. I en e-post til Dagbladet, skriver etaten:

«Pensjonisten skal melde fra om alle forhold som kan ha betydning for pensjonens størrelse, og det skal meldes fra dersom inntekten endres mellom 68 og 70 år. Informasjonen vedlegges alle pensjonsvedtak som sendes ut, og framgår også av pensjonsbrevet, som viser pensjonens størrelse og grunnlaget for den ytelsen pensjonisten får.»

Skylder på Nav

På Bali ble Gro foreslått til å bestyre milliardene Norge skal bruke på å hindre avskoging av regnskog. Hjemlige trygderegler har hun mindre innsikt i. Via sin personlige presserådgiver, Jon Mørland, opplyser Gro at hun i juni 2007 mottok et skjema fra Nav, men at hun ikke var sikker på hvordan dette skulle fylles ut.

– Gro ville gjerne vite hva skjemaet egentlig dreide seg om, siden hun jo har full pensjon som tidligere statsminister, skriver Mørland i en e-post.

«Hun følte seg heller ikke sikker på hva som regnes som ’arbeid’ og ’arbeidsforhold’, slik det står i skjemaet, og tok derfor kontakt med Nav per telefon», skriver han.

- Risikerer strenge sanksjoner

Sjekk om du forstår skjemaet. Last det ned fra NAVs hjemmesider.

Ifølge Brundtland, fikk hun i denne samtalen klarsignal til å droppe rapporteringen.

– Saksbehandleren som svarte kunne ikke forklare hvorfor skjemaet var sendt, skriver Mørland på vegne av sin klient.

Selv om Nav trolig skulle avkortet sin andel av pensjonsutbetalingene til Gro, ville det ikke påvirket den samlede pensjonen til eks-statsministeren. Som tidligere statsminister og stortingsrepresentant, har Gro pensjon fra Statens Pensjonskasse.

Fra Stortingets administrasjon, får Dagbladet opplyst at så lenge Gro er over 65 år, er det ingen regler som sier at utbetalingen skal avkortes mot eventuelle ekstrainntekter. Det vil si at pensjonskassen måtte dekke den delen Nav eventuelt ville avkortet. Dette er et poeng presserådgiver Mørland er svært opptatt av å få fram:

– Dette har ikke noe med avkorting av pensjon å gjøre. Dette er bare fordi Nav Utland skal finne ut hvilken post på statsbudsjettet som skal belastes. Det dreier seg kun om en statlig avregning. Gro vil ikke få en avkorting. Det ville jo vært den journalistiske vinklingen, sier Mørland på telefon.

Men så enkelt er det ikke, ifølge professor og ekspert på trygderett ved Universitetet i Bergen, Gudrun Holgersen.

– Det blir nok for lettvint å si at det uansett er staten som betaler. Jeg tror ikke det vil være lett å få gehør for det. Folketrygden må sees på som en sak for seg selv, dette er to ulike ordninger. Jeg vil tro at man vil følge opp denne saken som en separat folketrygdssak. Det er ingen formelle regler som åpner for å slå det sammen, sier professoren.

Strenge sanksjoner

Her får professoren støtte fra Nav, som i en e-post opplyser følgende om hva som kan bli konsekvensen av utelatt rapportering:

«Dersom det ikke er rapportert inn arbeidsinntekter, eller rapportert lavere inntekter enn det personen faktisk har hatt (…) vil saken bli behandlet som en feilutbetalingssak. (…) Pensjonisten blir da varslet om dette, og at Nav vil vurdere om det feilutbetalte skal tilbakekreves. Etter at pensjonisten har uttalt seg, blir det ev. fattet et feilutbetalings-/tilbakekrevingsvedtak. Vedtaket kan påklages. Blir tilbakekreving det endelige resultatet i en slik sak, kan det legges inn trekk i den løpende ytelsen, eller beløpet kan kreves inn på andre måter.»

– Helt generelt har enhver trygdemottaker plikt til å gi beskjed, på eget initiativ, til trygdens organer om alle forhold som har betydning for retten til ytelsene man får, sier professor Holgersen.

– Det er ganske strenge sanksjoner, hvis man ikke overholder pliktene.

Via sin pressetalsmann, hevder Gro at hun ikke fikk fullstendig informasjon fra Nav da hun tok kontakt med dem.

– Brundtland har lenge visst at pensjonen for regjeringsmedlemmer, som gjelder fra 65 år, er uavhengig av eventuelle inntekter, og ville gjerne vite hva skjemaet egentlig dreide seg om, siden hun jo hadde full pensjon. Saksbehandleren sa ingenting om de reglene som gjelder bare for alderspensjonsdelen, skriver Mørland i sin e-post. Mørland skriver videre at Gro i samtalen opplyste at hun som FNs spesialrepresentant for klimaspørsmål får én dollar i året, og at hun «dessuten har inntekter fra foredrag o.l.».

Dette skjedde altså i juni i fjor.

«Saksbehandler sa at hun ville notere dette, men spurte ellers ikke om beløp, og mente at det da skulle være unødvendig å sende inn skjemaet. Først for noen få dager siden kom et nytt, tilsvarende skjema i posten. Dette vil nå bli utfylt og returnert», skriver Mørland.