Ritual og endring

Det hviler noe rituelt og trygt over utenriksminister Knut Vollebæks utenrikspolitiske redegjørelser til Stortinget. Først leser han opp (Vollebæk er bedre i små rom enn på talerstolen) en katalog over gode ønsker for verden i året som kommer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Deretter går han ut i vandrehallen og slår fast - med et ertelystent skråblikk på stortingsflertallet - at det ligger stabilitet og kontinuitet i å holde taler som både er kjedelige og uten nyheter av noe slag.

  • Det er dette regjeringen har basert sin overlevelse på i brennbare utenrikspolitiske saker. Hadde det ikke vært for at utenriksministeren er så knyttet til sitt eget fag (kan noen se for seg Vollebæk tale varmt for en veistubb på Hadeland?), burde det være fristende for Bondevik å bruke hans krisediplomatiske ferdigheter på gasskraft og diverse samferdselssaker.
  • Problemet er at regjeringens ritualer ikke er tilstrekkelige til å ivareta norske interesser i et Europa som preges av voldsom endring. Vollebæks redegjørelse (han kommer til Europa på side sju) blir den reneste thriller når den leses parallelt med EUs egne politiske dokumenter. Det er Portugal som innehar EU-formannskapet det neste halve året. Portugisernes program og posisjoner fortoner seg på viktige punkter som en brutal avvisning og ignorering av norske drømmer:
  • Mens Vollebæk legger stor vekt på «jevnlig dialog og informasjonsutveksling» med EU gjennom EØS-avtalen, nevner ikke portugiserne EØS med et eneste ord når de skal beskrive formannskapets arbeidsprogram de neste månedene. Mens Vollebæk vil legge den eneste EØS-samtalen på ministernivå i forkant av EUs toppmøte i mai, vil EU og Portugal legge denne pliktøvelsen med Norge, Island og Liechtenstein til toppmøtets siste dag, når EUs utenriksministrer allerede er på vei hjem. Da er det for seint å påvirke EUs politikk.
  • Selv Tyrkia, som på toppmøtet i Helsingfors før jul formelt ble kandidatland til EU, er høyere på EUs prioritetsliste enn Norge og de to andre EØS-landene. Et nytt nettverk for fri flyt av EU-informasjon er i ferd med å bygges opp for søkerlandene fra Øst-Europa. Norge får ikke være med. Sa noen dialog?
  • Bildet blir enda tydeligere i spørsmålene som gjelder EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid. Allerede i mars skal EU ha etablert organer for europeisk krisehåndtering, og innen 2003 skal det etableres en militær styrke på 50000- 60000 soldater for felleseuropeiske fredsoperasjoner. Det finske formannskapet løftet ikke en finger for å hjelpe Norge inn i planleggingen av disse operasjonene. I går sa Vollebæk at arbeidet «med å etablere de nødvendige strukturene» vil bli fulgt opp av det portugisiske og det franske formannskapet. Vi får håpe han har rett, for portugiserne nevner ikke slike konsultasjonsordninger med ett eneste ord. Slik sett er de signalene som kommer fra NATO mer lovende enn det som kommer fra EU selv.
  • «Det virker som om regjeringen lider av en slags schizofreni. Den beskriver EUs utvikling som svært positiv, samtidig som den gir veldig negative analyser av EU-systemet og EUs rolle i Europa. Dermed får den problemer med å føre en aktiv Europa-politikk,» sa Thorbjørn Jagland etter Vollebæks redegjørelse. Jaglands vurdering passer godt på Vollebæks omtale av Norges forhold til Russland. Nei-regjeringen vil begeistret ta del i utviklingen av EUs nordlige dimensjon. Men dens egen politikk har selv etter NHOs mening (Dagbladet 18.1.) vært patetisk og visjonsløs.
  • Portugal ofrer på sin side EUs nordlige dimensjon seks linjer. Fra en pressekonferanse (!) i Lisboa kan norske diplomater melde at overgangen fra nord til sør har gitt økt vekt på Middelhavs-regionen og Nord-Afrika: «Arbeidet med en handlingsplan for den nordlige dimensjon ble ikke nevnt med et ord,» heter det i referatet, som karakteristisk nok har vært unntatt offentlighet.
  • Det er tungt å bli avvist, og enda verre å bli glemt. Men det er nok slike skuffelser regjeringen må komme seg gjennom før den ser verdien av et mer forpliktende og langvarig forhold til en attraktiv partner.