River seg i håret over nytt WTO-forslag

Norges Bondelag river seg i håret over det nye forslaget til rammeverk som ble lagt fram lørdag. Med bare et døgn igjen av WTO-forhandlingene ser bøndene få lys i tunnelen for landbruket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette forslaget er umulig å bruke som et grunnlag for en avtaletekst. Norges synspunkter er blitt avvist innen landbruk, og isteden har vi fått en innstramming av det forrige utkastet, sier styremedlem Terje Riis-Johansen i Norges Bondelag.

Et av de viktigste punktene i forslaget er å stanse eksportsubsidieringen av landbruksvarer som er av spesiell interesse for utviklingsland, samt en gradvis utfasing av eksportsubsidiene for andre varer, noe Norge har gått med på.

Til gjengjeld må u-landene være mer villige til å åpne sine markeder for utenlandske produkter

Milliardkutt

Det dramatiske for de norske bøndene er det fortsatt ligger inne et tak på importvernet for landbruksprodukter, mens produksjons- og arealstøtten skal kuttes med 85 prosent.

I tillegg legges det opp til innstramminger i den såkalte enhetsstøtten, noe som gir Norge mindre fleksibilitet til å omorganisere sitt støttesystem. Til sammen vil det reviderte forslaget trolig innebære kutt i norsk landbruksstøtte på anslagsvis 8,6 milliarder kroner.

- Dette er i strid med alt hva Lars Sponheim har sagt i forkant av forhandlingene. Nå må Norge stå på, sammen med Sveits og Japan, for raskt å forandre denne teksten, og eventuelt få utsatt hele forhandlingsrunden. Vi kan ikke reise fra Mexico med en slik tekst i kofferten, sier Riis-Johansen.

NHO fornøyd

Mens Bondelaget raser over teksten, er norske næringslivsinteresser fornøyd med forslaget som nå foreligger.

Fagsjef Knut Sørlie i NHO sier Norge nå må stå på for å få den endelige teksten på plass før søndag kveld.

Sørlie er godt fornøyd med at tollkutt for ikke-landbruksvarer, blant dem fisk, opprettholdes, samt at de tre av de fire såkalte Singapore-temaene er bakt inn i avtalen.

- Vi tror norske myndigheter har gjort det de kan i forhold til landbruk. Avtalen mangler tall, som skal forhandles senere. På dette stadiet er vi optimistiske til muligheten for å få et resultat, sier Sørlie.

To av Singapore-temaene, et globalt regelverk for offentlige innkjøp og handelsforenklinger, skal bli tatt inn i forhandlingene. I et totrinnsløp skal det også innledes forhandlinger om et nytt regelverk for internasjonale investeringer.

Til nå har de aller fleste u-landene, under ledelse av India, stilt seg avvisende til å forhandle om et slikt regelverk.

Ikke nok

Samtidig er trolig ikke kuttene innen landbruk omfattende nok for u-landene, som har krevd betydelig større innrømmelser fra industrilandene med EU og USA i spissen.

- Hvis EU og USA fortsetter å ignorere stemmene til det store flertallet av WTO-medlemmene, og verdens befolkning, så setter de hele forhandlingsrunden i fare, heter det i en kommentar fra den humanitære organisasjonen Oxfam.

Organisasjonen er også svært misfornøyd med at teksten bare i liten grad tar hensyn til initiativet fire vestafrikanske land har tatt for å fjerne bomullssubsidier.

- Dette er et slag i ansiktet for de fire landene. Teksten tilbyr dem praktisk talt ingenting, mener Oxfam

Teksten som ble lagt fram lørdag kveld norsk tid, danner nå utgangspunktet for sluttspurten i forhandlingene under ministermøtet i Cancun. Ministrene fikk noen timer på seg til å studere forslaget før forhandlingene skulle ta til på ny.

NTB