KREVER UTSLIPPSKUTT: Arbeiderpartiet og SV legger fram 40 forslag til norske utslippskutt. Fra venstre: Espen Barth Eide (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Else-May Botten (Ap). Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
KREVER UTSLIPPSKUTT: Arbeiderpartiet og SV legger fram 40 forslag til norske utslippskutt. Fra venstre: Espen Barth Eide (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Else-May Botten (Ap). Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

40 klimaforslag fra Ap og SV

Rød front for grønne kutt

På Stortingets første ordinære arbeidsdag legger Arbeiderpartiet og SV fram 40 felles forslag til norske utslippskutt.

- Det er første gang at Ap og SV sammen legger fram et så omfattende forslag til utslippskutt i Norge, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Dagbladet møter Haltbrekken og partifellen Kari Elisabeth Kaski sammen med Ap-representantene Espen Barth Eide og Else-May Botten. Sammen presenterer de 40 forslag til hjemlige klimakutt som skal fremmes under trontaledebatten på Stortinget onsdag.

- Vi skal innfri våre forpliktelser i henhold til Parisavtalen og i samarbeidet med EU, men hovedbudskapet vårt til regjeringen er at dette ikke er nok. Vi må gjøre det vi kan på hjemmebane også, sier Espen Barth Eide.

Bader i pamleolje

Kvartetten fastslår at klimaforliket som Stortinget vedtok i 2012, ligger an til å bli brutt, med mindre det fremmes nye tiltak og virkemidler.

- Våre forslag er en begynnelse og et bidrag. Dersom KrF følger Knut Arild Hareides råd om samarbeid er det en stor sjanse for at dette blir politikk som føres av den nye regjeringen. Uansett håper jeg dette er noe flertallet på Stortinget vil kunne stille seg bak, sier Haltbrekken.

- Vi er nødt til å ta grep fordi regjeringens klimapolitikk bader i palmeolje og regnskogødeleggelse og tar oss i feil retning, fortsetter han.

40 forslag

Blant de 40 forslagene trekker Haltbrekken fram tre som særlig viktige:

*Krav om nullutslipp av klimagasser ved tillatelser for nye oppdrettsanlegg og deres driftsfartøy fra senest2020.

*En forpliktende framdriftsplan fangst og lagring av CO2, som gjør det mulig å fatte en investeringsbeslutning våren 2020.

*Forbud mot bruk av fossil olje til varmeformål i industrien fra senest 2023. Forskriften må legges fram av regjeringen i stortingsperioden 2017–2021.

Arbeiderpartiet Else-May Botten skynder seg å legge til et for egen del, om tungolje i skipsfarten:

* Umiddelbart stille som krav til cruiseskip, kystruteskip og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i sårbare områder og viktige turistfjorder, om ikke å bruke tungolje.

Klimaløfter

Kampen mot klimaendringene var en av hovedsakene som regjeringen pekte på i trontalen som kong Harald leste opp i stortingssalen tirsdag.

Der viste regjeringen til varmerekordene og tørken som den solrike sommeren 2018 brakte med seg.

- Et mer ekstremt vær har blitt mer vanlig. Det er avgjørende at verden når sine klimamål. Norge skal oppfylle våre utslippsmål i samarbeid med EU. Parisavtalen er vårt viktigste internasjonale rammeverk, heter det i trontalen.

Der lover regjeringen at Norge også skal være en «pådriver» når det i desember skal vedtas kjøreregler for hvordan landene skal følge opp avtalen.