Rød-grønt lederskap

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO-leder Gerd-Liv Valla krever ifølge Dagens Næringsliv, at regjeringen bremser lederlønningene i selskaper hvor staten er tungt inne. Samtidig ber hun Stortinget justere ned den lønnsveksten som Stortingets lønnskommisjon har foreslått. I begge tilfeller anmoder LO-lederen det politiske lederskap om å gå foran med et godt eksempel. Underforstått: man kan ikke kreve moderasjon av folk flest hvis man ikke selv viser moderasjon.

Staten er den største eieren både i DnB og Hydro, hvor toppsjefene har fått svimlende lønnstillegg. Svein Aaser fikk i fjor en lønnsøkning på 700 000 kroner og hadde en lønn på om lag fire millioner kroner. Eivind Reiten har de fire siste åra mottatt 27 millioner kroner i lønn, bonus og opsjoner. Man behøver ikke være LO-leder for å reagere på slike nivåer og økninger. Vi har hatt vekst og framgang i Norge i mange tiår uten slike topplederlønninger. Og når statsministeren, med den viktigste stillingen i Norge, fint klarer seg med en lønn på en million kroner, blir det latterlig og grotesk når konsernsjefene og deres styrer belønner hverandre på en slik måte. Dessuten er det samfunnsskadelig.

Når LO-lederen også påpeker at Stortingets lønnskommisjon har foreslått lønnsøkninger for regjeringens medlemmer på relativt beskjedne 4,8 prosent, er forklaringen åpenbart todelt. Den ene er at også politikerne bør holde seg innenfor de samme rammer som de anbefaler overfor arbeidslivets parter, nemlig 3-3,5 prosent. Den andre grunnen er at LO-lederens egen lønn blir justert på linje med statsrådslønn. Gerd-Liv Valla vil med den foreslåtte justering måtte forsvare at hun selv får en lønnsøkningen langt utover det hun krever på vegne av sine medlemmer. Hun kan selvsagt i likhet med regjering og Storting toe sine hender og vise til automatikken i systemet. Men aller helst bør hun få regjeringspartiene med på å justere lønnstillegget ned til 3,5 prosent. Det burde være svært enkelt når partiene har flertall på Stortinget. Det vil dessuten være et signal arbeidstakere for øvrig vil legge merke til. En aldri så liten rød fjær til Stoltenberg.