Rødgrønn skolesprekk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Heldagsskolen er en av SVs fanesaker, og partiet har vært for en utvidet skole med mer teori og flere skoletimer. Også Arbeiderpartiet er for mer skole: De har programfestet en utvidelse av skoleuka på grunnskolen til 28 timer. Tredjeparten i det rødgrønne-samarbeidet er ikke enig: Istedenfor å utvide skoledagen for de yngste vil Sp øke innsatsen på ungdomsskolen.

– Hvorfor ikke heldagsskole?

– Det er viktig at familiene selv kan velge hvor mye tid de vil ha med barna sine. Det er jo et paradoks at enkelte partier går inn for kortere arbeidsdag for de voksne, men vil utvide skolehverdagen for barna, sier Liv Signe Navarsete, leder i Senterpartiet.

– SP vil omprioritere bruken av ressurser, og heller øke innsatsen på ungdomsskolen. Hvordan?– For at vi skal få gode resultater bør vi prioritere å få flere lærere og mer praktisk undervisning inn i skolen. Hver lærer bør få mer tid til hver enkelt elev, jeg tror det vil gi mer ro, og bedre læringsklima. Mer oppmerksomhet, og færre timer, forklarer hun.

– Hvorfor er det viktig å prioritere ungdomsskolen?– Ungdomskolen har lenge blitt klemt imellom diskusjoner om grunnskolen og videregående skole. Ved å ha et fokus på ungdomsskolen kan vi hindre et frafall til videregående. Vi er på lag med skolen, og de som jobber der ønsker at vi skal styrke de eksisterende forhold, istedenfor å bruke ressurser på å utvide skoledagen for de minste.

– Er det slik at de som er for heldagsskole ikke er på lag med skolen?– Det er ikke det skolen etterspør, sier Navarsete.

– Dere var med i den sittende regjeringen, hvor skolehverdagen ble utvidet, men nå går dere imot dette?– Vi inngikk et kompromiss, og jeg er ikke misfornøyd med hva vi har gjort i denne regjeringsperioden, men nå står vi ved et veiskille. Spørsmålet er hvordan vi skal bruke ressursene videre.

– SV er for heldagsskolen og AP har programfestet 28 timers skoleuke i grunnskolen, og nå vil SP gå imot heldagsskolen. Her ligger det en viss uenighet. Er dette et punkt SP ikke kommer til å forhandle på?– Dette blir et viktig diskusjonstema i regjeringsforhandlingene. Vi sier ikke dette bare for å være imot, men vi tror dette er veie å gå for å få en bedre skole. Dette er en ny korsvei i et nytt valg. Jo, sterkere vi blir, jo større gjennomslag får vi får vårt syn. Vi i Sp er gode til å få gjennomslag, men vi blir nødt til å diskutere i regjeringsforhandlingene, sier hun.