Rødseth risikerer strengere straff

TRONDHEIM (Dagbladet): Sveinung Rødseth, som mandag får prøvd straffesaken sin på nytt i Frostating lagmannsrett, må primært svare for en alvorligere tiltale enn den han ble funnet skyldig etter i 1982.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hovedpunktet er legemsbeskadigelse med døden til følge. I 1982, med avdøde Olav Hestenes som forsvarer, ble Rødseth frifunnet på dette punktet, men funnet skyldig i barnemishandling med døden til følge, som har en lavere strafferamme enn hovedpunktet.

Avviser beinskjørhet

Statsadvokat Jan Hoel kommer til lagmannsretten i Ålesund med tiltalen fra 1982. Han avviser beinskjørhet som dødsårsak for Rødseths datter på fem måneder.
Samtidig er det klart at Hoel fører som et av sine hovedvitner mannen som var statsadvokat under rettssaken forrige gang, advokat Normann Rudi, fra Molde.

Forsvarer Harald Stabells vitner er, i tillegg til leger og familie av Rødseth, herredsrettsdommer Finn Lindhjem i Ålesund. Han var på begynnelsen av 1980-tallet advokat, og var oppnevnt som Rødseths forsvarer før Hestenes ble oppnevnt etter ønske fra nettopp Rødseth sjøl.

Identiske forklaringer

Statsadsvokat Hoels sterkeste kort i denne oppsiktsvekkende saken er Rødseths egne forklaringer fra 1981- 82 om hans egen behandling av den fem måneder gamle datteren ved to anledninger.

Rødseth avga stort sett likelydende forklaringer til politiet, forhøresretten, de psykiatrisk sakkyndige og endelig i lagmannsretten.

Ifølge kjennelsen fra Frostating lagmannsrett, som ga Rødseth en ny sjanse, heter det:

- Forklaringene ligger objektivt sett nært opp til tiltalens gjerningsbeskrivelse.

Gjerningsbeskrivelsen er lik både for legemsbeskadigelsen og barnemishandlingen:

«Han kastet sin datter mot barnets vugge og/eller støtte hennes hode mot vegg, gulv eller inventar, slik at hun ble påført hodeskader, med den følge at hun døde av blødning under den hårde hjernehinnen.»

Et par måneder før brakk datteren, Therese, beinet. Gjerningsbeskrivelsen i tiltalen lyder:

Sentralt tema

«Han kastet eller støtte sin datter mot sengekanten på ektefellesengen, slik at hun fikk brudd i høyere skinnebein.»

Rødseth har i forbindelse med begjæring om gjenopptakelse hevdet at forklaringene til politi og rettsvesen om at han hadde sluppet datteren hardt ned i senga fra ca. 50- 60 centimeters høyde, er uriktige. Dette til tross for at de er gjentatt flere ganger ved forskjellige anledninger.

Neste sentrale tema blir om Therese hadde beinskjørhet, og om dette var årsaken til at skadene ble fatale. Leger skal som sakkyndige vitner belyse dette fra forsvarerhold.
I lagmannsretten ble Rødseth dømt til fengsel i to år og seks måneder. I et brev ba han h.r.adv. Hestenes, som Rødseth og hans familie seinere kraftig har kritisert for hans forsvarerarbeid, om å ta saken i Høyesterett.

Det gjorde Hestenes - og Rødseth fikk straffen nedsatt til et år og ni måneder.