Handler:  Det Norske, der Kjell Inge Røkkes Aker er hovedaksjonær, har lagt 12,6 mrd. på bordet for Marathon Oil Norge AS:   Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
Handler: Det Norske, der Kjell Inge Røkkes Aker er hovedaksjonær, har lagt 12,6 mrd. på bordet for Marathon Oil Norge AS: Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Røkke & Co. kjøper selskap for 12,6 milliarder

Det norske oljeselskap kjøper Marathon Oil Norge AS for 12,6 milliarder kroner. - Med dette oppkjøpet omdanner vi selskapet, og har nådd vårt mål langt foran skjema, sier Sverre Skogen, styreleder i Det norske.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Det norske oljeselskap ASA har ifølge en børsmelding inngått avtale om å overta Marathon Oil Norge AS for et kontantvederlag på 2.1 milliarder dollar (12,6 milliarder kroner).  Til sammenligning var markedsverdien på Det norske 8,9 milliarder kroner fredag.

Kontantvederlaget er basert på en brutto verdi på 2,7 milliarder dollar (16.2 milliarder kroner), og er justert for gjeld, netto arbeidskapital og renter på netto kjøpesum. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2014.

Avtalen er ventet gjennomført i løpet av fjerde kvartal 2014, med forbehold om myndighetenes godkjennelse.

-  Oppkjøpet av Marathon Oil Norge er stort skritt fremover for Det norske som selskap, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Det norske.

-  Marathon i Norge passer godt med Det norske. Det gjelder både med hensyn til driftskompetanse, kontantstrøm og produksjonsprofil. Oppkjøpet er viktig med tanke på å møte vårt finansieringsbehov for Ivar Aasen og Johan Sverdrup, samtidig som det reduserer selskapets risiko, sier han.

Røkke & Co Aker Capital, som er et heleide datterselskap av Aker ASA, eier 49,99 prosent av Det Norske. Nest største aksjonær er Folketrygdfondet, med 5,08 prosent, og Odin Norge, med 1,88 prosent.

Aker ASA er kontrollert av Kjell Inge Røkke, som eier 66,66 prosent av selskapet gjennom TRG Holding.

Røkke er i tillegg styremedlem i Det Norske.

Strategisk viktig Marathon Oil Norge passer strategisk godt sammen med Det norske:

• Selskapet har en svært god portefølje med begrensede investeringsforpliktelser, lave historiske skattebalanser og høy produksjon på kort sikt. Det passer godt med planlagt produksjonsstart på Ivar Aasen og utviklingen av Johan Sverdrup-feltet.

• Marathon i Norge har også betydelig operativ erfaring fra Alvheimfeltet, som utfyller kompetansen i Det norske innen leting og utbygging.

• Marathon Norges aktivitet er geografisk konsentrert med all produksjon fra en godt drevet Alvheim FPSO. Selskapets produserende felt er rik på olje, 80 prosent av reservene er olje.

Sterkt selskap Etter transaksjonen vil Det norske ha 202 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige reserver (2P). Reservene vil øke betydelig når plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup blir levert i februar 2015.

Det sammenslåtte selskapet vil ha betingede ressurser er 101 millioner fat oljeekvivalenter, ressursene fra Johan Sverdrup er ikke medregnet. På toppen av dette er det ytterligere oppsider i porteføljen til Marathon Oil Norge, anslått til om lag 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Samlet produksjon for de to selskapene var i 2013 rundt 84 000 fat per dag. Det gjør Det norske til et av de største børsnoterte uavhengige olje- og gasselskapene i Europa når det gjelder produksjon.

- Strategien og visjonen til Det norske har alltid vært å skape et sterkt norsk selskap innen leting og produksjon. Med dette oppkjøpet omdanner vi selskapet, og har nådd vårt mål langt foran skjema, sier Sverre Skogen, styreleder i Det norske.

- Det er fortsatt store muligheter på norsk sokkel, og Det norske vil forbli et rendyrket selskap med aktivitet på den norske kontinentalsokkelen.

Finansiering Det norske har sikret seg en fullt ut forpliktende og garantert lånefasilitet for hele kontantvederlaget i forbindelse med oppkjøpet. Lånefasiliteten er gitt av BNP PARIBAS, DNB, Nordea og SEB. Det norske har kommet langt i samtaler med de samme fire bankene om å sluttføre en syvårig reservebasert lånefasilitet på 2,75 milliarder dollar. Denne langsiktige avtalen vil erstatte og refinansiere Det norskes nåværende lånefasilitet. Som en del av selskapets langsiktige finansieringsplan vil egenkapitalen bli styrket gjennom en fortinnsrettet emisjon på 500 millioner dollar (tre milliarder kroner).

Selskapets største aksjonær i Aker ASA har forpliktet seg til å tegne seg for selskapets 49,99 prosent pro rata andel. De resterende 50,01 prosent er garantert fulltegnet av et konsortium av banker. Med dette har Det norske sikret finansieringen av selskapets planer fram til produksjonsstart på Sverdrup-feltet. Oppkjøpet av Marathon Oil Norge vil gjøre Det norske økonomisk mer robust for å møte eventuelle endringer i fremtidige investeringskostnader. Det vil også forbedre selskapets kredittprofil og redusere kapitalkostnaden.

Klar for videre vekst Etter oppkjøpet vil Det norske ha mer enn 450 ansatte. Ingen ansatte vil bli blir overflødige som følge av overtakelsen, snarere er det mange muligheter i en organisasjon i vekst.

- Marathon Oil Norge bringer inn en solid portefølje av oljeproduserende eiendeler. Sammen med Det norskes utbyggingsprosjekter gir dette selskapet en diversifisert og balansert portefølje som gir grunnlag for videre organisk vekst, sier Hersvik.

Transaksjonen er underlagt vanlige vilkår og betingelser, inkludert godkjennelse fra relevante norske myndigheter og EUs konkurransemyndigheter. En ekstraordinær generalforsamling for Det norske vil bli holdt sent i juni for å godkjenne fortrinnsrettsemisjonen.

J.P. Morgan Limited har vært finansiell rådgiver for Det norske i denne transaksjonen.

Flere nyheter Røkke blar opp milliardbeløp
Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp
Tørr brønn for Det Norske