Røkke anker til Høyesterett

Kjell Inge Røkke nekter å betale mer enn børskurs for aksjene som i sin tid ble tvangsinnløst av Orkla og Røkke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Minoritetsaksjonærene fikk 16 kroner per aksje basert på børskurs. Asker og Bærum tingrett kom fram til at riktig verdi skulle være kr. 34,50. I ankesaken endte Borgarting lagmannsrett på et noe lavere beløp, men fastslo at Orkla og Kjell Inge Røkke måtte betale kr. 30,40 per aksje.

Nå skal altså Høyesterett avgjøre hva som er riktig pris.

Konflikten bunner i at Røkkes praksis har vært å tvangsinnløse minoritetsaksjonærer til den verdi aksjene har på det tidspunkt han selv har sikret seg så stor eierandel at han har rett til å tvangsinnløse. Det er 90 prosent.

Minoritetsaksjonærene både i Aker RGI, Aker Maritime og Norway Seafoods har ment at man må ta hensyn til de underliggende og virkelige verdier i selskapet. Ikke bare hva børskursen er på et bestemt tidspunkt. Norway Seafoods aksjonærer har krevd en innløsningspris på kr. 56,70.

Norway Seafoods eies med 20 prosent av Røkke og 20 prosent av Orkla.

Saken er prinsipielt meget viktig for å avgjøre hvilket vern småaksjonærer har i bedrifter som blir raidet og tatt av børs.

I de lavere rettsinstanser har skjønnet gått Røkke imot både i Aker RGI, Aker Maritime og Norway Seafoods.

Dersom rettskraftig dom opprettholder avgjørelsene i lavere rettsinstanser, kan det koste Kjell Inge Røkke eller hans selskaper rundt en halv milliard kroner å tvangsutløse minoritetsaksjonærene i de tre selskapene.

(NTB)