Røkke-lån har ingen sikkerhet

Kjell Inge Røkke og hans Aker RGI Holding har et obligasjonslån på 805 millioner uten noen form for sikkerhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette lånet, kalt AKE 16, var opprinnelig på 1,5 milliarder, men ble tidligere i år nedbetalt med 695 millioner kroner. Til sammen 231 investorer, blant disse 27 fra utlandet, står bak restlånet på 805 millioner som forfaller 5. mars 2007. Lånet ble utbetalt fra DnB 21. desember 2001, mens Gjensidige NOR organiserte lånet.

- Dette lånet har ingen sikkerhet. Tvert imot, det er knyttet til en såkalt negativ pantsettelseserklæring. Det betyr at låntaker ikke stiller noe i pant for dette lånet, men at man heller ikke gjør det for andre. I tilfelle mislighold eller konkurs vil alle kreditorer stille likt, sier direktør Hans Bernhard Lind i Norsk Tillitsmann til Dagbladet.

Finanskrise

Men Lind understreker at dette ikke er uvanlig i obligasjonsmarkedet.

Kredittilsynets pressemelding mandag om at tilsynet gir Enskilda Securities en frist på 14 dager til å se på «mulige tiltak» i forbindelse med fire låneavtaler til Røkke-systemet, blir tolket som en ny dramatisk krise for Aker RGI-konsernet.

Mens Enskildas direktør Mads Syversen sto sentralt i Røkkes refinansiering for å unngå konkurs etter Orklas krav på 600 millioner, må han nå selv sørge for å ordne opp i eget hus. Kredittilsynet mener åpenbart at Enskilda har strukket strikken for langt når det gjelder disse låneavtalene hvor Enskilda både står som tilrettelegger, tillitsmann og kontofører. Et meklerfirma har ikke anledning til å yte kreditt utover 30 dager. Derfor er det avgjørende om Enskilda ikke bare forvalter de to lånene til Aker Maritime på over 2,6 milliarder, men også bidrar som investor.

Lovstrid

- Jeg har aldri sett slike lån i Norge før, har avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet tidligere uttalt til Dagbladet. I utlandet er låneformen mer utbredt.

Ifølge Stamdata-registeret har Enskilda nå to lån til Aker Maritime, et obligasjonslån på 2023 milliarder med forfall 15. april 2005 og et sertifikatlån på 623 millioner med forfall 26. mars neste år.

Røkkes dårlige kredittverdighet har medført dårlig kurs og høy rente på disse lånene.

Formålet med AKE 16-lånet var finansiering av Aker RGI Holding, bl.a. for å ta høyde for et krav på flere hundre millioner fra minoritetsaksjonærer i Aker Maritime.

Nye lån

Inntil denne saken er avgjort i rettsapparatet har man tatt opp nye lån via Enskilda ved å stille sikkerhet i Kjell Inge Røkkes personlige eierandel på halvparten av aksjene i Aker Kværner. Det ble stilt sikkerhet for 3744 millioner, mens disse aksjene per i dag er verdsatt til ca. 2,6 milliarder.

Takket være stigende kurs i Aker Kværner har verdien av Røkkes post steget med over 400 millioner i løpet av et par uker.

GJELDSTYNGET: Kjell Inge Røkke.