Nedtur: Offshorerederiet Solstad Offshore skriver ned flåte­verdiene med 850 millioner kroner for tredje kvartal 2018. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Nedtur: Offshorerederiet Solstad Offshore skriver ned flåte­verdiene med 850 millioner kroner for tredje kvartal 2018. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIXVis mer

Røkke-selskap drukner i gjeld

Solstad Offshores resultat og balanse forverres etter store nedskrivninger.

(Finansavisen.no): - Dette endrer ikke noe i restruktureringsprosessen. Den fortsetter, og vi har en konstruktiv dialog med partene, sier finansdirektør Anders Hall Jomaas i Solstad Offshore til Finansavisen.

I går kom meldingen om at offshorerederiet skriver ned flåte­verdiene med 850 millioner kroner for tredje kvartal 2018. Årsaken er et pålegg fra Finanstilsynet, med bakgrunn i at gjeninnhentingen i markedet tar lenger tid enn ventet.

Nedskrivningen medfører at resultatet i tredje kvartal forverrer seg fra et underskudd på 1,79 milliarder kroner til 2,64 milliarder, og at den bokførte egenkapitalen pr. tredje kvartal faller fra 3,33 milliarder til 2,48 milliarder kroner.

Ytterligere nedskrivninger

- Hvorfor ble ikke nedskrivninger foretatt i tredje kvartal?

- Med basis i meglerverdier og nylige transaksjoner i markedet, vurderte vi at det ikke var behov for gjennomføring av komplette nedskrivningstester. Samtidig sa vi tydelig i tredje kvartal at bokførte verdier og egenkapital kunne komme under press fremover, sier Jomaas til avisen.

- Viser nedskrivningene dere nå har foretatt at dere tok feil?

- Det er dine ord, men slike nedskrivningstester er noe vi uansett ville ha gjort i forbindelse med fjerde kvartal.

Solstad Offshore varslet torsdag at det er risiko for nedskrivninger i fjerde kvartal som følge av indikasjoner på at bedringen i markedet lar vente på seg. Dette er det foreløpig ikke tatt noen beslutning om, men en eventuell nedskrivning «vil sette den bokførte egenkapitalen i spill», ifølge selskapet.

- Vi kan ikke kommentere på størrelsen, og sier kun at det er knyttet en risiko til at det kan komme mer, sier rederiets finansdirektør.

Det var like før jul at Finanstilsynet ga Solstad Offshore pålegg om å gjennomføre en nedskrvningstest av flåten pr. utgangen av september i fjor.

Dette var basert på en samlet vurdering, hvor tilsynet la særlig vekt på selskapets lave bokførte verdier i forhold til aksjekurs, markedsutviklingen i 2018 og markedsutsiktene fremover. Solstad Offshore var uenig i vurderingen, men ble gitt en frist til å gjennomføre en slik test før 24. januar.

- Lite har endret seg

Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie mener situasjonen i Solstad Offshore er lite endret tross nye, store nedskrivninger.

- Det var på høy tid med nedskrivninger. Ser man hva aksjen prises til i forhold til de bokførte verdiene, får man en god indikasjon på at de bokførte verdiene er for høye. Det er godt kjent at selskapet har utfordringer. Samtidig er det mer fokus på likviditet enn på bokførte verdier. Aksjemarkedet har allerede tatt høyde for nedskrivninger, sier analysesjefen til avisen.

Da Aker gjennomførte en fusjon av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply, uttalte Aker-sjef Øyvind Eriksen at det var en risiko for at fusjonen ikke ville bli en suksess og at det ikke var sikkert at de hadde funnet den endelige løsningen på kapitalstrukturen, skriver Finansavisen.

- Uttalelsene står seg veldig godt. Dette har hele tiden vært en opsjon for de store, finansielle eierne, sier Lunde.

- Kan Røkke og Fredriksen finne på å trekke seg ut?

- Det kan de. De har ikke garantert for gjeld på noen måte. Dog er trolig investeringen fra to år tilbake tilnærmet verdiløs. Nedsiden er ikke så stor for Aker og Fredriksen, sier Lunde, til Finansavisen.

Andre økonominyheter:
Analysesjef slakter kursmål - spår halvering
DNB-analytiker spår Norwegian opp nesten 100 prosent