Røkke til kamp mot fiskejukset

Kjell Inge Røkke kaster seg nå inn i debatten om norsk fiskejuks. Før nyttår kan han selv være landets største fisker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Røkkes Norway Seafoods har kjøpt fem trålere og seks trålkonsesjoner fra Findus Hammerfests industrianlegg. Fiskeriminister Otto Gregussen tar trolig stilling til søknaden om konsesjon i løpet av uka.

Hans forgjenger Lars Peder Brekk fra Senterpartiet var positiv. Det er nok også Gregussen.

Kan bli størst

Hvis Røkke får overta, kontrollerer han til sammen 17 trålere og 18 kvoter.

Det gjør ham til den største fiskebåtrederen i Norge og nummer én på hvitfisk.

I tillegg til flåten har Røkke-selskapet store fiskeindustrianlegg i Melbu og Stamsund. Mottaket i Hammerfest skal rustes opp for 130 millioner kroner hvis han får tilslaget.

Skriver i Dagbladet

Selv befinner «den dyslektiske fiskeren», som han kaller seg, for tida i utlandet. Via et innlegg han har sendt Dagbladet, beveger han seg for første gang - og litt forsiktig - inn i diskusjonen om svindel og miljøkriminalitet i norsk fiske.

Røkke understreker at han støtter Gregussens signaler om langt strengere kontroll med både fiskefartøyer og landanlegg. Samtidig viser han til sine erfaringer fra 17 års fiske i Alaska, der myndighetene har en inspektør om bord i hver eneste båt.

Strukturen i den norske flåten, med tusenvis mindre fartøyer, inviterer ikke til en blåkopi. Det innrømmer også Røkke, men han tenker kanskje lenger fram. I så fall inviterer han til bråk med Nord-Norge.

Røkkes utspill

Jeg støtter de initiativ til skjerpet kontroll med fartøy og landanlegg for å forhindre fiskejuks som nå kommer fra fiskeriministeren og ulike stortingsrepresentanter. Jeg mener det er svært viktig å ha et effektivt kontrollverk for å beskytte ressursene i havet og sikre en seriøs ressursforvaltning. Min egen erfaring fra 17 år i Alaska-fiskeriene er positiv når det gjelder inspektører ombord i båtene. Disse erfaringene er selvsagt ikke fullt ut overførbare til norske farvann pga. en del ulikheter, men gir allikevel interessant erfaring. I Alaska kombineres for eksempel selve inspeksjonsoppgavene med mer forskningsrettede oppgaver.

De som får fiskerettigheter fra fellesskapet, har et ansvar for en god ressursforvaltning, en optimal verdiskaping samfunnsmessig sett og økonomisk forsvarlig drift. Politikerne på sin side har ansvaret for å utforme rammevilkår som gjør det mulig å få en industristruktur som setter de forskjellige flåtetypene og landanleggene i stand til å møte dagens reelle utfordringer. Norge er et høykostland og produktene våre skal konkurrere i et verdensmarked.

Kjell Inge Røkke

STOPP JUKSET! Kjell Inge Røkke skriver i sitt innlegg (nederst i denne artikkelen) at han støtter fiskeriminister Otto Gregussens ønsker om strengere kontroll av fisket.
STOLT: Kjell Inge Røkke poserer foran «American Monarch" i Tomrefjorden i 1996. 'Monarchen' var verdens mest effektive fabrikktråler da den ble bygget. Den svært omdiskuterte fiskebåten ble utelukket fra chilenske farvann etter protester fra lokale kystfiskere og Greenpeace. I dag virker fabrikktråleren i russiske farvann.