Røkke vant mot Økonomisk Rapport

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt Økonomisk Rapport for brudd på god presseskikk etter en reportasje om Kjell Inge Røkkes oppkjøp av Aker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Røkke reagerte på påstander om at en russisk fiskeavtale skulle ha blitt verdsatt for høyt og dermed påvirket RGIs kurs da selskapet fusjonerte med Aker.

Økonomisk Rapport mente det var grunnlag for å hevde at avtalen ble verdsatt til vel 1 milliard kroner. I sitt tilsvar til PFU viste bladet til at sentrale kilder i fusjonsprosessen bekreftet dette, og at opplysningene var sannsynliggjort gjennom vurderinger av tidligere prospekter og analyser.

Kjell Inge Røkke og Aker RGI mente derimot at verdsettelsen var uriktig, og at reportasjen dermed i det alt vesentlige var feilaktig.

Røkke reagerte også på bladets kildebruk. Bruk av anonyme kilder tilsier særlig varsomhet og høye krav til dokumentasjon, og det mente Røkke at bladet ikke hadde utvist.

PFU mener Økonomisk Rapport var i sin fulle rett til å sette søkelys på verdivurderingen av den omtalte avtalen. Utvalget konstaterer imidlertid at det å verdsette slike avtaler, er forbundet med stor usikkerhet, og at bladet i hovedsak bygger på anonyme kilder. PFU mener derfor at Økonomisk Rapport burde forelagt Røkke eller hans stab de konkrete påstandene, slik at de kunne ha kommentert dem, selv om Røkke hadde avslått å stille til intervju på generelt grunnlag.

Utvalget anser at en slik framgangsmåte også kunne ha rettet opp andre feil og unøyaktigheter i reportasjen.

(NTB)