Røkkes hus

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har på prinsipielt grunnlag utsatt godkjenning av Kjell Inge Røkkes byggeplaner på Konglungen. Bjørnøy og statssekretær Henriette Westhrin viser til Soria Moria-erklæringen hvor man legger opp til en restriktiv linje når det gjelder byggetillatelser i strandsonen. Av den grunn ønsker man ikke å godkjenne dispensasjonen Røkke har fått til å bygge før det foreligger en reguleringsplan for Konglungen som Asker kommune er i ferd med å utarbeide.

Det er et standpunkt vi isolert sett kan slutte oss til, om det er aldri så upopulært. Men siden Røkke både har fått tillatelse fra teknisk etat i Asker, fra Asker bygningsråd, og fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kan vi forstå hans frustrasjoner. Derfor bør Asker kommune i den grad det er mulig, forsere ferdigstillelsen av den aktuelle reguleringsplanen, slik at statsråden får grunnlag til å behandle sakens realitet.