Røkkes mann

I Norge har vi ikke karanteneregler for politikere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bare timer etter at Tore Tønne forlot Kongens bord og jobben som statsråd, meldte han seg til tjeneste for Kjell Inge Røkke. Av Røkke fikk han i oppgave å gi råd om hvordan myndighetene skulle håndteres i krigen om Kværner. For disse rådene fikk han langt bedre betalt enn for jobben som helseminister. Men det er ikke bare for rådene Røkke betalte godt. Tore Tønne fikk også påskjønnelse for å ha kommet hjem igjen til sin venn og sjef Kjell Inge Røkke.

DET ER IKKE ULOVLIG FOR Tønne å selge sine råd. I Norge har vi ikke karanteneregler for politikere. Men det er uryddig av Tønne. Vi får tro Tønne på at han ikke skyldte penger eller hadde andre økonomiske bindinger til Røkke mens han satt i regjering. Men det er også uklokt av Tønne - som den eneste i regjeringen - å ikke sende inn opplysninger til registeret som gir oversikt over rikspolitikernes økonomiske interesser. Det var «tidkrevende», er begrunnelsen Tønne gir til Dagbladet for at han ikke gjorde det. Slikt kan i seg selv gi næring til mistanker.

LIKEVEL ER DET MEST oppsiktsvekkende i denne saken det hemmelige advokatnotatet Dagbladet gjengir innholdet av i dag. Det hele likner en dekkoperasjon der formålet har vært å skape avstand mellom den reelle oppdragsgiver Kjell Inge Røkke og rådgiver Tore Tønne. Vi sitter igjen med et inntrykk av at betalingen på 1,5 millioner kroner utad skulle framstilles som betaling for tjenester gitt til advokatfirmaet BA-HR, mens det hemmelige notatet gir uttrykk for den egentlige grunnen: Han hadde drevet lobbyarbeid overfor myndigheter og LO på oppdrag for Røkke.

I NOTATET HEVDES DET også at Tønne hadde hatt et lån fra Røkke-systemet mens han var statsråd. Advokatfirmaet BA-HR sier at de har gjort en feil på dette punktet.

Når to av BA-HRs toppadvokater, Anders Eckhoff og Øyvind Eriksen, skriver et hemmelig notat som på feilaktig grunnlag slår fast at Tønne hadde økonomiske bindinger til Røkke mens han satt i regjering, er dette så grovt at det reiser tvil om advokatenes dømmekraft. Den feilaktige påstanden er egnet til å sverte både Tønnes og Røkkes troverdighet og integritet.

KJELL INGE RØKKE ER NORGES mektigste næringslivsleder. Han bygger allianser og nettverk i det politiske miljøet. Det er en forutsetning for at han skal lykkes at han oppfattes som en langsiktig industribygger som ikke tar snarveier - særlig i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. For å oppnå det er en mann som Tore Tønne av stor verdi for Kjell Inge Røkke. Denne saken - og ikke minst notatet fra BA-HR - viser at både Røkke, Tønne og stjerneadvokatene hos BA-HR har en mangelfull forståelse for hva som må være kjørereglene i forholdet mellom politikk og næringsliv for å unngå interessekonflikt og tvil om habilitet.