Røkkes siste hindre

Selv om de offisielle tallene for Kjell Ingr Røkkes eierandel i Aker RGI ikke er offentlige før Oslo Børs åpner mandag, er det god grunn til å anta at Røkke vil få kontroll over minst 90 prosent av selskapets aksjer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mot 90 prosent for Røkke

De resterende 10 prosent kan han kreve å få innløst, men aksjonærer som ikke var fornøyd med en pris på 120 kroner, vil trolig be namsretten fastsette den endelige prisen.

Hvis Røkke ikke oppnår sine 90 prosent, er det på sikt et tilbakeslag, men i første omgang vil det skape størst problemer for dem som takket nei til tilbudet fra Røkkes selskap, TRG. Et børsnotert Aker RGI, der bare drøye 10 prosent av aksjene er omsettelige, vil i praksis ligge dødt på Oslo Børs.

Uansett om Røkke oppnår 90 prosent eller ikke, må han passere noen hindere i tiden fremover. Det første heter Kredittilsynet. Anklagene om overtredelse av to sentrale paragrafer i aksjeloven er nå til vurdering der. Det er sjelden Kredittilsynet finner grunnlag for å gripe inn i en aksjetransaksjon, men Røkkes overtagelse av Aker RGI er ingen vanlig sak.

Det spesielle med Røkkes siste tilbud er at det også involverer Norges største bank, DnB, der staten eier halvparten av aksjene. Tidligere statsminister Kåre Willoch har uttrykt sin store skepsis til bankenes handlemåte. Når man vet at det nettopp er Willoch som har æren eller ansvaret for at Norge i dag har fungerende, deregulerte markeder, får hans skepsis ekstra stor betydning.

Det forteller imidlertid meget om utviklingen på 90-tallet når en professor ved BI nærmest avfeier Kåre Willoch som en «ikke-jurist».

Trolig har Kredittilsynet lest Willochs bekymring med større forståelse enn BI-professoren. Det har høyst sannsynlig også næringsminister Lars Sponheim gjort. I løpet av september skal han gi grønt eller rødt lys for en aksjetransaksjon som vil markere slutten på et aksjeraid Norge ikke har sett maken til siden Brødrene Blystads dager.

Sponheim må anlegge et perspektiv utover det rent juridiske. I så måte står han friere enn Kredittilsynet. Det norske finansmiljøet har vist betydelig unnfallenhet i forhold til Kjell Inge Røkke. I utlandet har det norske aksjemarkedet fått et rykte som er enda verre enn før.

Prikken over i-en blir satt dersom norske myndigheter sanksjonerer hele operasjonen gjennom en godkjenning fra Lars Sponheim som så Røkkes venn, statsministeren, tar til etterretning.

Så spør kanskje noen: Hvor er Arbeiderpartiet oppe i alt dette?

Det svaret får vi også på mandag. Norske velgere har denne gang ikke fått med seg så mye av hva Arbeiderpartiet står for. Derimot har de med stigende undring sett hvordan LO-sjefen og partiformannen omfavner storkapitalens metoder, mens den gamle Høyre-kjempen, Kåre Willoch, blir mer og mer bekymret.

I øyeblikket er det derfor mer sannsynlig at Kjell Inge Røkke oppnår 90 prosent på mandag enn det er at Thorbjørn Jagland passerer 30 prosent noe senere på kvelden.