- Røm Groznyj eller dø!

- Røm Groznyj før lørdag, eller bli drept! Dette ultimatumet stiller nå de russiske militære til innbyggerne i den tsjetsjenske hovedstaden. Her får du svar på de viktigste spørsmålene rundt denne tragiske krigen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Groznyj er omringet av de russiske styrkene. Generalene forsøker å tømme byen for folk. Russerne lokker med amnesti til tsjetsjenske geriljasoldater som frivillig legger våpnene ned. Flygebladene regner nå ned over Groznyj, og der trues det med at alle som blir igjen i hovedstaden, vil bli betraktet som banditter og tilintetgjort med alle midler.

Krigen i Tsjetsjenia synes nå å gå inn i en ny fase. Det reiser en rekke nye spørsmål:

Hva vil russerne oppnå med sitt ultimatum?

Russerne har trolig bestemt seg for å omgjøre Groznyj til en ruinhaug. De vet at det fortsatt befinner seg mange sivile i den tsjetsjenske hovedstaden. Ultimatumet gir russerne anledning til å si at de som omkommer i blodbadet bare er banditter og terrorister.

Hovedhensikten er neppe å verne sivile liv, men mest å verne seg selv mot en forventet kritikkstorm fra andre land.

Hvis Groznyj faller og russerne rykker inn i byen, er da krigen i Tsjetsjenia over?

De tsjetsjenske opprørerne har flere ganger sagt at hvis hovedstaden faller, så vil de fortsette krigen fra baser i fjellene. De russiske generalene har svart at de vil forfølge opprørerne til de siste av dem er nedkjempet. Russiske generaler må trolig regne med at krigen kan vare i flere år framover.

Hvor mange sivile befinner seg nå i Groznyj?

Tsjetsjenerne sier at det fortsatt er 50000 sivile i Groznyj. Russerne sier at det er om lag 1000. Ifølge hjelpeorganisasjonene er det bare et tidsspørsmål før de som er igjen rammes av sultedøden. Ikke minst fordi det er de gamle og syke som ikke har greid å flykte.

Er det internasjonale hjelpeorganisasjoner til stede i Tsjetsjenia?

Nei, verken i Tsjetsjenia eller i Ingusjetia, hvor de fleste av de tsjetsjenske flyktningene i dag befinner seg. Hovedårsaken er at russerne hevder at de er i stand til å løse sine egne problemer, siden både Tsjetsjenia og Ingusjetia er russiske republikker.

Samtidig vegrer internasjonale hjelpeorganisasjoner seg mot å sende utenlandske hjelpearbeidere til området, fordi sikkerheten regnes som meget dårlig i området.

Hvor mange har flyktet fra Tsjetsjenia?

Om lag 220000. De fleste av dem til Ingusjetia. Her bor nå om lag 40000 i jernbanevogner, telt og i nedlagte fabrikker, og mange av dem går en svært vanskelig vinter i møte.

Er det riktig at flyktninger nå vender tilbake til Tsjetsjenia fra Ingusjetia?

Ja, noen har dratt tilbake fordi de fikk det like vanskelig i Ingusjetia som i hjemlandet sitt. Russerne hevder at 50000 flyktninger nå i tillegg er vendt tilbake til områder i Tsjetsjenia som de kontrollerer. Tallet er trolig sterkt overdrevet.

Hvor mye penger har krigen til nå kostet Russland?

Ifølge tidligere finansminister Mikhail Zadornov koster det russiske feltoget om lag én milliard kroner hver måned. Statsminister Vladimir Putin antydet i nasjonalforsamlingen nylig at krigen til nå hadde kostet seks milliarder kroner. Russland er en oljenasjon, og det er økningen av oljeprisen som hovedsakelig finansierer krigen. Utenlandske låneinstitusjoner, som Verdensbanken, har frosset alle nye lån til Russland. Russerne har nå over 100000 soldater i Tsjetsjenia.

Hvordan kan valget på ny nasjonalforsamling i Russland 19. desember og presidentvalget til sommeren påvirke krigen?

De russiske velgerne støtter krigen, noe som betyr at partiene neppe går til valg med slagord om å stoppe den. Statsminister Valdimir Putin er nå den mest populære politikeren i Russland, og han har ambisjoner om å bli landets neste president.

De russiske politikerne er åpenbart mer interessert i hva krigen kan gjøre med valgene enn hva valgene kan gjøre med krigen.

KRIGENS OFRE: Tsjetsjenske kvinner og barn i en landsby 20 kilometer nordøst for Groznyj passerer en russisk soldat med det russiske flagget demonstrativt festet til geværet.