Romfolk dømt for grov menneskehandel

Tre menn og tre kvinner av romfolket er dømt til ubetinget fengsel for grov menneskehandel etter at de har utnyttet barn til tigging, tyveri og salg av falske gullvarer. To er også dømt for voldtekt.

MENNESKEHANDEL: Tre menn og tre kvinner av romfolket er dømt til ubetinget fengsel for grov menneskehandel. Foto: Leif Stang/Dagbladet
MENNESKEHANDEL: Tre menn og tre kvinner av romfolket er dømt til ubetinget fengsel for grov menneskehandel. Foto: Leif Stang/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Straffesaken mot de seks rumenerne startet for Bergen tingrett 5. mars i år. I dag kom dommen, som er mildere enn påstanden fra statsadvokat Arild Oma. Han la ned påstand om fengselstraffer fra tre år og opp til seks år.

To kvinner er allerede løslatt i dag etter at de har sonet hele dommen i varetekt i Bergen fengsel. Dommene varierer fra 18 måneder til tre år og seks måneder ubetinget fengsel.

Mest omfattende Straffesaken i Bergen er den mest omfattende saken om menneskehandel som er ført for en norsk domstol. Statsadvokat Arild Oma sier til Dagbladet at han er fornøyd med at alle seks ble dømt for menneskehandel og at retten med dette viser at slike saker må anses som alvorlige straffesaker. Han mener dommen kan bli stående som en rettesnor i norsk rettspraksis.

- Selv om de er blitt dømt mildere enn vi la ned påstand om er den etter min oppfatning en viktig og prinsipiell dom. Den viser at romkultur ikke er noen unnskyldning for å utnytte mindreårige, sier Oma.

Han har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes inn for Gulating lagmannsrett.

Grov menneskehandel Samtlige seks er dømt for grov menneskehandel ved at de har utnyttet mindreårige i forbindelse med salg av uekte gullvarer, tigging og tyverier. Retten skriver at utnyttelse av mindreårige under 18 år anses som særlig alvorlig. De domfelte har utnyttet egne barn og svigerbarn, egen ektefelle og en svigerinne.

Samtidig som de fornærmede barna er blitt utnyttet av de tiltalte, har de voksne rumenerne hatt omsorgs- og forsørgeransvar for de fornærmede barna.

Kidnapping To menn er dømt for medvirkning til kidnapping av jenter helt ned i 11 årsalderen i den hensikt at de skulle bli giftet bort. De er også dømt for medvirkning til voldtekt mot jenter i lav alder.

De domfelte mæ betale erstatning og oppreisning til jenta som var 11 år gammel da hun ble kidnappet og utsatt for vold. De er også dømt til kontaktforbud med jentene for alltid, eller i begrensede tidsperioder.

Inndragning Retten har ikke funnet grunnlag for å dømme alle for medvirkning til vold og voldtekt ettersom det har vist seg å være uklart hvilket slektskapsforhold noen av de tiltalte har hatt til hverandre.

Rumenerne er også dømt til betale flere hundre tusen kroner til statskassen fordi de har drevet ulovlig virksomhet i Norge og Sverige. I tillegg kommer også inndragning av tyvgods og biler.

I domspremissene skriver tingrettsdommer Arne Solberg i Bergen tingrett at Norge må ivareta sine internasjonale forpliktelser når det gjelder straffeutmåling for menneskehandel og tvangsekteskap. Det vises til konsekvenser av hvordan ekteskap etter romfolkets tradisjon inngås og blir fullbyrdet. Det spesielle i disse sakene er at det er brukt makt mot jentene når de har motsatt seg handlingene.

PRINSIPIELL DOM: Statsadvokat Arild Oma sier at Bergen tingrett har avsagt en viktig og prinsipiell dom om menneskehandel. Foto: Leif Stang/Dagbladet
PRINSIPIELL DOM: Statsadvokat Arild Oma sier at Bergen tingrett har avsagt en viktig og prinsipiell dom om menneskehandel. Foto: Leif Stang/Dagbladet Vis mer