Roper på Bekkemellem

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barnevernet i Asker var så bekymret for omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad at de slo alarm til barneministeren. Karita Bekkemellem gjorde ingenting, før saken sto på trykk i Dagbladet. Hvalstad er landets eneste transittmottak for enslige asylbarn mellom 15 og 18 år. 90 ungdommer bor på det meste her, med opptil 60 barn i transittavdelingen. På kveldstid har to miljøarbeidere passet på opptil 60 transittbarn. I brevet, sendt i november, skriver barnevernet at «barna generelt er i en mangelfull omsorgssituasjon». De trenger mer voksenkontakt og støtte. To måneder etter at barnedepartementet fikk brevet, ble det sendt videre til inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

UDI har styrket bemanningen noe, etter at kommunelegen også slo alarm: Fra tre til fire voksne på dagtid. Fra fire til fem på ettermiddag/kveld. Men også antallet barn har økt siden alarmen gikk. Barnevernet fastholder at tilbudet er uforsvarlig. UDI mener det er godt nok. To voksne på 60 barn, er forsvarlig, mener UDIs kommunikasjonsdirektør, Agnar Kaarbø. I en norsk barnevernsinstitusjon med tre voksne på jobb, er det sjelden mer enn åtte barn. Forskjellsbehandlingen er grell. Det er pinlig når UDI forsvarer forholdene på Hvalstad. UDI innrømmer at Norge kanskje ikke oppfyller barnekonvensjonen. Men det tar UDI lett på.

I ti år har Redd Barna kjempet for å gi enslige asylbarn samme omsorg som andre utsatte barn. Det var jubel da de rød-grønne i Soria Moria-erklæringen gikk inn for å gi barnevernetomsorgen. Skuffelsen kom da regjeringen brøt løftet sitt i statsbudsjettet. Tretten organisasjoner og Barneombudet protesterte før jul. Norske myndigheter kan ikke fortsette å behandle de mest utsatte asylbarna som annenrangs barn.

Barnevernet overtar ansvaret for barna under 15 år fra oktober. Disse skal få faglig tilsyn og bedre omsorg. Men bare ti prosent av rundt 300 barn som kommer alene hvert år, er under 15. Bekkemellem håper og tror barna fra 15 til 18 skal få mer omsorg - i 2008. Det holder ikke. Barnevernet må overta omsorgen for alle enslige asylbarn i år. Og Bekkemellem bør svare på alarmbrev.