Røpet at Norge har agenter i Pakistan

I forbindelse med stortingshøringen i går.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet får bekreftet fra kilder at det skal være replikkvekslingen mellom SVs Akthar Chaudhry og Janne Kristiansen som skal ha vært utløsende for hennes mulige brudd på taushetsplikten. I spørrerunden spurte Chaudhry hva slags kontakt PST har med de respektive lands etteretningstjeneste.

Akthar Chaudhry: Har vi - jeg mener å huske tidligere at du har sagt at vi ikke har kontakt med Pakistan, for eksempel hva gjelder utveksling av informasjon, da vil jeg vite har vi noen utveksling med de nå?

Janne Kristiansen: Vi har samarbeid med 60 lands sikkerhetstjenseter i PST. Vi har et nært samarbeid med våre naboer, våre nordiske land, og med USA, England og Tyskland. Men når det gjelder spørsmålet om samarbeid med Pakistan så er det ikke riktig av meg å svare på nåværende tidspunkt. Det er ikke et land som vi nå til dags dato har offisielt samarbeid med. Dette er noe departementet til en hver tid må godkjenne.

- Vil ikke si noe om Pakistan Så begynner Kristiansen å småle, før hun fortsetter:

Kristiansen: Vi har hele tiden fokus på nye samarbeidspartnere, men vi har også via e-tjenesten, de har også, de som er i utelandstjenesten, eller det må de svare på selv, men de har representasjon i de landene du tenker på. De har nært samarbeid med e-tjenesten.

Chaudhry: Jeg blir litt nysgjerrig. Pakistan er en del av det bildet som vi bør være opptatt av når det gjelder terrorbekjempelse. Hva er PST-sjefens — på en måte — faglige vurdering? Bør ikke vi ha kontakt, ikke minst en tett og god kontakt med Pakistans etterretning?

Kristiansen: På generelt grunnlag skal de forskjellige landene vi samarbeider med, hele tiden vurderes. Jeg vil ikke si noe spesielt om det landet du snakker om. Vi må også vurdere samarbeid med forskjellige land ut fra deres forhold til menneskerettigheter og annen grunnleggende lovgivning. Men E-tjenesten har sine representanter i disse landene, så vi samarbeider via E-tjenesten om dette landet.

Mot slutten av høringen tok Chaudhry igjen opp tråden fra sitt forrige spørsmål:

- Ikke bare E-tjenesten Chaudhry: I et svar til meg ga PST-sjefen meg en liten utfordring som jeg nå trenger litt hjelp til å løse. Du sa at vi utveksler ikke informasjon med Pakistan, fordi Pakistan har menneskerettighetsutfordringer. Det kan jeg være enig i. Så trenger jeg hjelp til følgende: Hvis jeg som stortingsrepresentant får presis det samme spørsmålet, og jeg svarer at vi ikke utveksler informasjon med Pakistan, men at vi gjør det med USA, får jeg spørsmålet: Med USA? Med de brudd på menneskerettighetene som begås på Guantanamo? De bedriver lovlig tortur, de bedriver lovlig kidnapping, de har dødsstraff, etc. Hvordan vil du råde meg til å forsvare det og gi et godt svar da?

Janne Kristiansen svarte:

- For det første vil jeg bare understreke én ting: I Pakistan har vi ikke bare E-tjenesten, vi har også en politisambandsmann i Islamabad som vi har kontakt med. Premissene for spørsmålet er noe ledende, så jeg vil ikke si at vi kan legge det til grunn, men USA er vår allierte i NATO-samarbeidet, og det er vel det jeg kommer til å si rundt den saken.

Det kan trolig være denne uttalelsen som fører til Kristiansens avgang.

Grete Faremo ville ikke svare på Dagbladets spørsmål i natt, men opplyser at hun vil kommentere Kristiansens adgang torsdag morgen.

Begrenset tillit Høyres stortingsrepresentant Andre Oktay Dahl ble ikke overrasket da PST-sjef Janne Kristiansen sent i går kveld måtte gå av. Men heller ikke Oktay Dahl hadde trodd at hun skulle miste jobben på grunn av høringen i stortinget.

- Statsråden ga henne tillit for noen uker sider, men det var en begrenset tillit. Jeg tror ikke Janne Kristiansen hadde overlevd 22. juli-kommisjonen, sier Oktay Dahl.

Oktay Dahl var tilstede som medlem av stortingskommiteen da Janne Kristiansen i går forklarte seg for stortingsrepresentantene.

Kristiansen fratrer med øyeblikkelig virkning, og nestleder Roger Berg vil fungere som PST-sjef inntil videre.

- Jeg vil understreke at det ikke er konstatert lovbrudd, men at det dreier seg om et mulig taushetsbrudd. Jeg har likevel valgt å imøtekomme Kristiansens ønske om fratredelse, sier justisminister Grete Faremo i en pressemelding.

- Faremo vil være tilgjengelig for pressen i morgen. Vi har ingen ytterligere enn det som står i pressemeldingen, sier Gunnar A. Johansen, pressesjef i Justis- og beredskapsdepartementet til Dagbladet.

GÅR AV: Janne Kristiansen fratrer sin stilling som PST-sjef med umiddelbar virkning. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
GÅR AV: Janne Kristiansen fratrer sin stilling som PST-sjef med umiddelbar virkning. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer