Ropet fra utkantene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Bystyret i Vardø har varslet at det vil legge ned sine verv i dag. Hva som så skal skje med styringen av kommunen, er uklart. Det er like uklart hva bystyret vil oppnå med sin aksjon. Ingen kan være i tvil om at politikerne både i Vardø og mange andre kommuner er misfornøyd med de sentrale myndighetene og en tilsynelatende håpløs kommuneøkonomi. Protestene har vært mange i lang tid, og har rammet flere regjeringer. Men det smaker av ansvarsfraskrivelse når de folkevalgte gir opp og går fra de vervene de vitterlig har stilt opp til og bedt om tillit til. Misnøyen med kommuneøkonomien er så velkjent at Vardøs politikere burde hatt bedre ting å ta seg til.
  • Det er ingen tvil om at mange kommuner for tida sliter tungt. Men det rammer også kommuner i sentrale strøk. Oslos nabokommune Nittedal er et slikt eksempel. Men utkantkommunene mister stadig innbyggere, og har et folketall som snart gjør det umulig å opprettholde et minimum av tjenestetilbud. Særlig er det sterke protester mot nedlegging av statlige arbeidsplasser, slik vi nå ser i Vardø. Men de statlige overføringene til mange utkantkommuner ligger langt over gjennomsnittet. Gode skatteordninger og låneavskrivinger skulle gjøre det attraktivt å bosette seg der. Fritaket for arbeidsgiveravgift skulle stimulere næringslivet til å satse. Ingen ting ser ut til å hjelpe.
  • Men det virker for defensivt når politikerne både i Vardø og andre kommuner forlanger at offentlige arbeidsplasser skal berge bosettingen. Det vil i lengden uansett være kunstig åndedrett. Og i debatten om kommunenes elendighet savner vi vilje til egne reformer og effektivisering. Det gjelder blant de ansatte og deres organisasjoner. Men også politikerne må være mer konstruktive. Særlig gjelder det regionalt samarbeid og kommunesammenslåinger. Det er ingen grunn til å opprettholde et dyrt kommune- og fylkesmønster fra ei tid med helt andre kommunikasjoner enn i dag. Men en slik reformvilje er mangelvare. Derfor blir mange av protestene også så falske.